Pazar, Mayıs 16, 2021
- Tanıtım -

KONU:

52. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Tarihten Notlar (Aralık 2017)

TAKİYÜDDİN 1521’de Şam’da dünyaya gelmiştir. Reyhanetü’r-Ruh isimli eserin sonunda verdiği şeceresinde ifade ettiği üzere 8. yüzyılda Suriye’ye yerleşmiş bir Türk ailesine mensuptur. Döneminin en büyük astronom...

Osmanlıdan Yemek Tarifleri (Aralık 2017)

Tarhana Patlıcan Pilavı     ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ARALIK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Kitabe Okumaları (Aralık 2017)

Fâtıma Hanımın Mezar Taşı Muhammed Fuad Bey’in Mezar Taşı     ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ARALIK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Hüsn-i Hat Çalışmaları – Şın Harfi

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “ش” (Şın)’in diğer harflerle birlikte nasıl yazılacağını göreceğiz. Harfleri yazarken, daha önce öğrendiğimiz başlama ve bitiş şekillerini unutmayalım.   ↓↓↓ Yazının Tamamı...

Mekteblerde Düzen Ve Muvaffakıyetin Arttığına Dair Belge

Belgelerin Özeti Mekteb-i Mülkiyeʼde okuyan talebeler için tutulan istatistiklerde geçmiş yıllara nazaran alınan kayıt silme ve açık uyarı cezalarında hatırı sayılır düşüşler yaşandığı ve diğer...

Ertuğrul: Aralık 2017

ARALIK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Sultan Abdülhamid Döneminde Eğitimin Durumu

Mekteb-i Mülkiye’de okuyan talebeler için tutulan istatistiklerde geçmiş yıllara nazaran alınan kayıt silme ve açık uyarı cezaların-da hatırı sayılır düşüşler yaşandığı ve diğer okullarda...

Libertador Nişanının Kabulüne Dair İzin Taleb

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ARALIK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Venezuela’dan Osmanlı Büyükelçisine Nişan

Venezuela, Güney Amerika’nın kuzeyinde yer alan ve günümüzde tahminî 37 milyon nüfûsa sahip bir ülkedir. Venezuelalılar, 5 Temmuz 1811’de İspanya’ya karşı bağımsızlıklarını ilan ettiler...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk (Aralık 2017)

Sevgili dostlar, bizi birbirimize kardeşlik ve muhabbetle, hürmet ve merhametle bağlayan dilimiz, lisanımız üzerine ne kadar çok ve çeşitli çalışmalar yapılsa yine azdır. Çünkü...

Bu Boru Değil?

Eskiden askeri okullarda nerdeyse bütün işler borunun verdiği sese göre yapılırmış. “Kalk borusu, yat borusu, karavana, paydos, derse gir, dersten çık...   ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ARALIK...

Mana Lafza Feda Edilmemeli

Tarih lisan-ı teessüfle bize ders veriyor ki: Saltanat-ı Arabın câzibesiyle A’cam, Araplara muhtelit olduklarından, kelâm-ı Mudarî’nin melekesi denilen belâgat-ı Kur’âniyenin madenini müşevveş ettikleri gibi;...

Şehir Nedir, Ne Değildir

Şehir; insan, mekân, doğa, zaman, varlıklar, işler ve ilişkiler düzleminde insan irfan, kültür ve medeniyetinin geliştirdiği, insan emeği ve aklının coğrafyaya işlenmiş eseridir. Şehirler...

Osmanlıda Şehir

Asr-ı saadette Peygamber Efendimizin (asm) uygulamalarıyla hayata geçirilmiş olan İslâm şehir medeniyeti, Osmanlılar devrinde en parlak zamanlarını yaşamıştır. Temelinde Cenâb-ı Hakk’ın rızasına ulaşma kaygısı...

Birlik Nimeti

Feridüddin Attar Hazretleri “rahmetullahi aleyh” anlatır: Vaktiyle, bir dergâhta hizmet eden talebelerden biri, bir gün hocasına dedi ki: “Efendim, zat-ı âlinize elimden geldiği kadar hizmet...

Lisan ve İnsan

Önce harflerimizden, ardından lisanımızdan mahrum olduk. Peki, iş bununla kaldı mı? Elbette hayır! Lisan ve buna ait kelime ve kavramlar kaybolursa ortada hiçbir şey...

Düştüğümüz Yerden Kalkacağız

Her gün biraz daha geriye gidiyoruz. Her gün biraz daha eskiyoruz. Her gün biraz daha geriliyoruz! Bunları kötü anlamda söylemedim. Dünyayı tanımak için önümüze baktığımız kadar, kendimizi...

52. Sayı: Batı Dağılacak, Doğu Birleşecek

Bu sayımızdaki yazılar için tıklayın Satın almak için tıklayın Abonelik için tıklayın