12 Aylık online Abonelik


Dergimize 12 ay boyunca online olarak abone olabilirsiniz.12 ay boyunca çıkacak olan yeni sayıların içeriklerine ulaşabilirsiniz.
Üyeliğiniz boyunca (12 ay) geçmiş bütün sayılarımıza ulaşabilirsiniz.
Sitemize bilgisayarınızdan veya mobil cihazlarınızdan giriş yapabilirsiniz.
Dergimizdeki yazıların ekstra içeriklerine (uzun yazılar, fotoğraflar, videolar) ulaşabilirsiniz.
12 AYLIK ONLINE ABONELİK ÜCRETİ:
250₺

12 Aylık basılı Abonelik


Dergimize 12 ay boyunca online olarak abone olabilirsiniz.12 ay boyunca çıkacak olan yeni sayıların içeriklerine ulaşabilirsiniz.
Üyeliğiniz boyunca (12 ay) geçmiş bütün sayılarımıza ulaşabilirsiniz.
Sitemize bilgisayarınızdan veya mobil cihazlarınızdan giriş yapabilirsiniz.
Dergimizdeki yazıların ekstra içeriklerine (uzun yazılar, fotoğraflar, videolar) ulaşabilirsiniz.
12 AYLIK ONLINE ABONELİK ÜCRETİ:
550₺

Dergilerimizden Bazı Konular ve Yazılar

Belge Okumaları

İslam Hilafeti

İslam Hilafeti

Hilafet kelimesi birinin yerine geçmek veya onu temsil etmek anlamlarına gelmektedir. &Ccedi...[Devamını Oku]

Osmanlıda Şehir Ve Afet Yönetimi

Osmanlı Devletiʼnde şehir politikası, kendinden önceki Türk-İslam şehir anlayışın...

İslam’ın İzzeti Bizim İzzetimizdir

Kuruluş temellerini Ehl-i Sünnet çizgisinde atan Osmanlı Devleti yıkılışına kadar...

Osmanlıʼnın İlk İslam Aile Kanunu: Hukuk-ı Aile Kararnamesi

Osmanlı Devleti şerʻî (İslami) ve örfî (geleneksel) kanunlarla yönetilmiş...

Ege Adaları Asla Bölgesel Bir Sorun Değildir

Tarihin ilk dönemlerinden beri çevredeki kara devletlerinin dikkatini çekerek b&u...

Okuma Metinleri

Yunan Mezalimi*

Yunan Mezalimi*

Makedonya Müslümanları ateşler içinde yanıyor Türkiye ile Yunan arasında ...[Devamını Oku]

Bahar Gelecek

بهار  كله جك يولمزي كسدي كبر طاغلري،بنلگي آشنجه  ب...

Ey Hamiyetli İhvân-ı Vatan!*

Ey hamiyetli ihvân-ı vatan! İsrâfât ve hilâf-ı şerîat ve lez&acir...

Uyan

اويان باق سڭا كيم بويني بوكوك آغلايان؟حقّ حياتڭ سنڭ اي ...

Aldanma!

Aldanma! Dünyada dost istersen Allah yeterMürşid-i kâmil istersen hazret-i Kur&rsq...

Osmanlıca Öğreniyorum

Musa Şen / İstanbul

Musa Şen / İstanbul

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ MART SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al[Devamını Oku]

Arapça Kelimelerin İmlâsı

Bu bölümde, Arapça kelimelerin, hangi vezinlerde hangi manaları taşıdığı ve bu kelimelerin ...

Rika Hattı

Harflerin rika hattı el yazısında kazandıkları şekiller aşağıdaki gibidir.   ...

Osmanlıca'da Okutucu Harfler

Osmanlıca, içerisinde barındırdığı Türkçe ve Batıdan alınma kelimelerin okunma mantığ...

Harflerin başta, ortada ve sondaki hâlleri

Harfler başta, ortada ve sonda kullanılışlarına göre bazı farklılıklar göstermektedir. A...

Bir Dergi Bir Yazı

Arkadaş

Arkadaş

KapakArkadaş Sevgili vatan evlatlarının tenvir-i efkarına hadim on beş günde bir neşrolu...[Devamını Oku]

Amid-i Sevda

KapakAmid-i SevdaHer on beş günde bir neşr olunur ilmi, fenni, ictimai, edebi gazetedir. Mil...

Anadolu Mecmuası

KapakAnadolu Mecmuası / Sayı: 6 / Yeni Matbaa / 1340 Halk Şairleri Halk şairleri Anadolu'da bir...

Bahar

KapakBahar Dersaadet ve taşralar için abone bedeli 2 kuruş olup altı aylığı yoktur. Po...

El-Mirsâd

KapakEl-Mirsâd “İnne Rabbeke leb’i-mirsâd” irsal-i rusül ve inz...

Osmanlıca Yazabiliyorum

Türkiye Yüzyılı

Türkiye Yüzyılı

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark edi...[Devamını Oku]

Dünyanın 7 Harikası

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark edi...

Sordum Sarı Çiçeğe

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark edi...

Asri Aile

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark edi...

Ümid

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark edi...

Bulmaca

Bulmaca

Aşağıdaki levhalarda geçen kırmızı renkli kelimelerin okunuşlarını sırasına g&ouml...[Devamını Oku]

Bulmaca

Aşağıdaki suallerin cevaplarını numaralandırılmış boşluklara yazınız. Daire içine...

Bulmaca

Aşağıdaki çeşme kitabesini günümüz Türkçesine çevirip, ...

Bulmaca

Verilen hüküm tezkiresindeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazını...

Bulmaca

Hukuk ve Ceza Dersleri kitabından alınan sayfadaki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşlu...

Beyt-i Berceste

Sünnet-i Seniye

Sünnet-i Seniye

Köşe Penceresi امام ربّاني احمد فاروقي (رض) ديمشكه : ”بن...[Devamını Oku]

Cümle-i Tevhidiye (asm) ( لاشریك له)

Köşe Penceresi Ya’nî nasıl ki: Ulûhiyetinde şerîki yokdur. Allah bir...

Mucizat-ı Ahmediyye (asm)

معجزات احمديه Köşe Penceresi رسول اكرم عليه الصّلات والسل...

Sahilsiz Umman: İlim

ساحلسز عمّان: علم Köşe Penceresi Bütün eşyanın sanatındaki iht...

Evlad Terbiyesi

Köşe Penceresi ”اوغلم پاشا اولسون!“ دييه ، بتون مالن...

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Bu sayımızdan itibaren harf ve kelime çalışmalarına başlıyoruz. Silik harflerin ü...[Devamını Oku]

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “ی” (Ye)’nin diğer harflerle birli...

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “لا” (Lamelif)’nin diğer harflerl...

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “ه” (He)’nin diğer harflerle birli...

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “و” (Vav)’ın diğer harflerle birl...

Kitâbe Okumaları

Kitabe Okumaları

Kitabe Okumaları

Camii Kitabesi Kendi arslan, nâmı Osman Sultan Geylân-ı velîMazhar-ı ism-i Cel...[Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Üçüncü Ahmed Çeşmesi Kitabelerinden/Fatih Bu tarh-ı pâk-ı h&u...

Kitabe Okumaları

Mehmed Genç Kabir Taşı Cehd ü âsârıyla meşkûrİlm-i târ&ici...

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Ulucami- Antakya Küllü nefsin zâikatü’l-mevtM&u...

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Malatya Hüve’l-Hallâku’l-BâkîDörd&u...

Mülâkâtlar

"Sözlük Özgürlüktür"

"Sözlük Özgürlüktür"

Mülakat: Ömer Faruk YELKENCİ | İstanbul Milli Eğitim Müdürü / Mülakat Yapan: Metin UÇAR ...[Devamını Oku]

Etnospor Kültür Festivalinde Osmanlıcayı Sorduk

Derviş Çadırı Bugün burada önemli bir kültür organizasyonu var. Geçmişimizle bağlarım...

Bizi Ayakta Tutan Köklerimizdir

  Amasya insanlık tarihi ile birlikte anılan nadir illerimizdendir. Yeşilırmak havzası ...

KÜLTÜR MİRASIMIZIN ANAHTARI: OSMANLICA

Ercan TÜRK | MEB Ortaöğretim Genel Müdürü İnsanların birbirleriyle olan iletişimlerindek...

Gelenek Gelecektir

  26 Ağustos’ta Küçükçekmece ilçesinde bulunan Bezirganbahçe’de Dünya Geleneksel...

Biliyor muydunuz?

Denizlerin Hâkimi Osmanlı

Denizlerin Hâkimi Osmanlı

دڭزلرڭ حاكمي عثمانلي قره  يوليله  سياحت ايدنلره  وير...[Devamını Oku]

İsveç Kralı Demirbaş Şarl’dan Sultan 3. Ahmed’e Mektup

ايسوچ قرالي دميرباش شارلدن سلطان ٣. احمده  مكتوب ايسوچ...

Kanunî Sultan Süleyman’ın El Yazısı

چيوي زاده  محيي الدّين محمد افندي، ١٥٣٩-١٥٤٢ سنه لري ...

Padişah İçin Kitap Ciltleyen Mücellid

پادشاه ايچون كتاب جلدله ين مجلّد Cild yapan sanatkârlara müc...

Sultan II. Abdülhamid, Mühendislik Mektebine Kimya Laboratuvarı Yaptırmıştı

سلطان ٢نجي عبدالحميد، مهندسلك مكتبنه  كيميا لابوراتو...

Kelimelerin Kökenkerine Yolculuk

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

دگرلي دوستلر، سرت و صوغوق كونلر قاپيده . آرالق آينده ...[Devamını Oku]

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

قيمتلي دوستلر، طوغري و اتكيلي بر ايلتيشيم ايچون كلمه ...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

سوكيلي دوستلر، جمهوريتڭ قورولديغي، ياغمورلرڭ چوغالدي...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

دگرلي دوستلر، هر كلمه  كندي كولتور و مدنيت حوضه سنڭ ا...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

سوكيلي دوستلر، بو آغستوس آينده  يينه  كونلك ديلده  چ...

Baş Muharrir

Tecdid-i İman

Tecdid-i İman

تجديد ايمان انسانده  ييل، انسانلقده  يوز ييل أونملي. ...[Devamını Oku]

İnşa Ve Tahrip Arasında İnsan

انشا و تخريب آراسنده  انسان انسان ديمك انشا ديمك بر مع...

Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

بر بايراق روزگار بكلييور تركلر مسلمان اولدقدن صوڭره ،...

Aile Toplumun Özüdür

عائله  طوپلومڭ أوزيدر بوندن يوز سنه  أوّل، بديع الزما...

Gümüş Ada

كوموش آطه ادرميد كورفزندن چاندارلی كورفزينه  قدر اوزا...

12 Aylık online Abonelik


Dergimize 12 ay boyunca online olarak abone olabilirsiniz.12 ay boyunca çıkacak olan yeni sayıların içeriklerine ulaşabilirsiniz.
Üyeliğiniz boyunca (12 ay) geçmiş bütün sayılarımıza ulaşabilirsiniz.
Sitemize bilgisayarınızdan veya mobil cihazlarınızdan giriş yapabilirsiniz.
Dergimizdeki yazıların ekstra içeriklerine (uzun yazılar, fotoğraflar, videolar) ulaşabilirsiniz.
12 AYLIK ONLINE ABONELİK ÜCRETİ:
250₺

12 Aylık basılı Abonelik


Dergimize 12 ay boyunca online olarak abone olabilirsiniz.12 ay boyunca çıkacak olan yeni sayıların içeriklerine ulaşabilirsiniz.
Üyeliğiniz boyunca (12 ay) geçmiş bütün sayılarımıza ulaşabilirsiniz.
Sitemize bilgisayarınızdan veya mobil cihazlarınızdan giriş yapabilirsiniz.
Dergimizdeki yazıların ekstra içeriklerine (uzun yazılar, fotoğraflar, videolar) ulaşabilirsiniz.
12 AYLIK ONLINE ABONELİK ÜCRETİ:
550₺