Pazar, Mayıs 29, 2022
Matbuttan Beklenen Yazı Âdem (as) ile başlamış, ilk vahiy on sahife olarak kendisine verilmişti. Bilgi önemli, aktarımı daha da önemli olmuştur, her zaman. Bununla birlikte tarihi olarak bilinen en eski yazı sistemi olarak Sümerler gösterilir. Mısırlılar sistemi daha basit hale getirseler de resimden kurtaramadıkları için çok da işlevsel olamamıştır. Zamanla Hititler,...

Osmanlıca Okuma Anahtarı

Her ay dergimizde yayınlanan, Osmanlıca okumanın temel kurallarının anlatıldığı anahtara ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Haziran 2021 - 94. Sayı

Mayıs 2021 - 93. Sayı

Nisan 2021 - 92. Sayı

Bütün Sayılarımız

Online Abonelik

Dergi içeriğine istediğiniz cihazdan,
istediğiniz zaman ulaşın.

Basılı Abonelik

Dergimize her ay basılı olarak
ulaşmak isterseniz, bu seçenek sizin için.

Takipte Kalın

221,559BeğenenlerBeğen
28,684TakipçilerTakip Et
33,687TakipçilerTakip Et
2,930AboneAbone Ol

Kelimelerin Kökenleri

Okuma Metinleri
OSMANLICA

En Dehşetli Bir Beddua: Gezeteci Ol

Peyami Safa (Hikmet, No: 38, 25 Ramazan 1330) Geçen gün, siyasetle müştagil bir dostumun yanına gitmiş idim. Bana şöyle diyordu: “Türlü felaketler gördüm, felaketlerle dolu...

İhtâr-ı Mahsûs

Ey evliyâ-yı umûr! Tevfik isterseniz, kavânîn-i âdetullâha tevfîk-i hareket ediniz. Yoksa tevfîksizlik ile cevâb-ı red alacaksınız. Zira maruf umum enbiyânın memâlik-i İslâmiye ve Osmaniyeden zuhuru,...

Medya Okuryazarlığı Nedir?

Medyaya eleştirel yaklaşmaktır.                    Dikkatli seyret, eleştirel bak, kendi aklınla değerlendir demektir. Kendi medya içeriklerini üretmeyi bilmektir. Medya okuryazarlığı, medya iletilerine erişebilme, bunları çözümleyip anlamlandırabilme, değerlendirebilme, gerektiğinde iletebilme...

Akşemseddin’den Fatih’e

آق شمس الديندن فاتحه  هو المعز النصير تحيّات زاكيات و تسليمات صافيات ابلاغ قيلمقدن صوڭره  جناب كريمه  معروض اولدركه ، بو حادثه كه  اول كمي اهلندن اولدي، قلبه ...
- Canlı Youtube Dersleri -spot_img

Osmanlıca Bulmacalar

Ödüllü Bulmaca

Ödüllü Bulmaca

Ödüllü Bulmaca

Osmanlı Tıbbından

Belge Okumaları

Tarihin tozlu raflarından dijital ortama aktarıp istifadenize sunduğumuz belgeler...

- Tanıtım -spot_img

Kitabe Okumaları
KİTABELER

Kitabe Okumaları

Konya El-hazret-i Üveyse’l-Karani Ve evlâd-ı himmetten Konya Nâibi El-Hâc Ebu Bekir Efendi’nin mahdûmu Derviş Es-seyyid Muhammed Alâ’eddîn Minla’nın Rûhîçün Fâtiha Sene 1234 Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî Tarikat-i Nakşibendiyye meşayihinden Abdurrahman Ali Osman Efendi’nin mahdumu merhum ve mağfurun leh el-Hâc Mehmed Necmeddin Beşikçi Efendinin rûhîçün el-Fâtiha Viladeti 1339...

Kitabe Okumaları

Valide-i Cedid Camii / Üsküdar Hacc-ı Şerif avdetinde … vefât eden koltukçuEl-hâc Emin Ağanın eser-i hayrâtıdır. VâlidesiEl-hâce Züleyha Hanım cümle geçmişleri ruhlarına Fâtiha1275 Şemsî Paşa Câmii...

Şeyh Şaban-I Veli’nin Türbe Kitabesi / Kastamonu

Kelimeler Kerâmet-gân: KerametlerMa’mur: İmar etme, yeniden yapmaGayûr: GayretliDânâ: AlimFerîd: EşsizVefk-ı ümid: Ümid edilene uygunSa’y-i ekid: Sağlam çalışmaPîr: Bir tarikatın kurucusu Mânend-i ıyd: Benzersiz bayramDergeh-i pâkindesi: Temiz...

Kitabe Okumaları

Merkez Efendi Câna himmet der isen olsun cinânın âsitanŞek ve teşviş etme gel Sünbül Sinan’ın âsitanPîr Cerrâhi ve Sünbül’den eren gelsin salâFetih bâbı Sünbül Sinan’ın...
- Advertisement -spot_img

Online Abonelik

Dergi içeriğine istediğiniz cihazdan, istediğiniz zaman ulaşın.

Basılı Abonelik

Dergimize her ay basılı olarak ulaşmak isterseniz, bu seçenek sizin için.

Takipte Kalın

221,559BeğenenlerBeğen
28,684TakipçilerTakip Et
33,687TakipçilerTakip Et
2,930AboneAbone Ol