Pazartesi, Nisan 19, 2021
- Tanıtım -

YAZAR:

Osmanlıca Dergisi

1518 YAZISI MEVCUT

Ödüllü Bulmaca (Mart 2021)

Çanakkale’ye ait mektupta işaretli kelimeleri günümüz Türkçesiyle sırayla boşluklara yazınız. İşaretli harfleri yine sırasına göre aşağıdaki boşluğa yazıp, çıkan cümleyi günümüz Türkçesine çevirip en...

Ahi Çelebi Camii / “Seyahat Ya Rasulallah”

Seyahatnamenin yazarı Evliya Çelebinin, gördüğü mübarek rüyada geçen, Eminönü’nde bulunan dikdörtgen planlı, dört sivri kemer üzerine kurulu, taş ve tuğla ile inşa edilmiş AHİ...

Osmanlıdan Yemek Tarifleri (Mart 2021)

Bu sayımızda; Baş Pilavı,İncir Hoşafı,Kılıç Balığı yemek tariflerini inceliyoruz. Yazınında devamında bulabilirsiniz... Baş Pilavı Evvela iki üç kuzu başı, bulunmaz ise koyun başlarını ba’de’t-tathir tencerede müherra olunca kaynatıp...

Kitabe Okumaları

Bu sayımızda; Fehim Paşanın Mezar Taşı KitabesiHavva Reşîde Hanımın Mezar Taşı Kitabesi incelenmektedir. Yazının devamından mezar taşı incelemelerine ulaşabilirsiniz. Fehim Paşanın Mezar Taşı Kitabesi Küllü nefsin zâikatü’l-mevt Müsellem Talat...

Birliğin Sırrı

Mukaddime’den Kalpleri bir fikir etrafında toplama ve kaynaştırma sadece dinini tesis hususunda Allah'tan gelen bir yardımla mümkün olur. Allah Resulüne hitap ederek: "Onların kalplerini kaynaştıran...

Seyahat İzin Belgeleri: Mürûr Tezkireleri

Osmanlı Devleti’nde bir şehirden başka bir şehre yolculuk için verilen seyahat izin belgelerine mürûr tezkiresi denilmekteydi. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde ise yolculuk için alınan...

19. Yüzyılın Ortalarında Osmanlı Madenlerinin İşletme Durumları

https://belleten.gov.tr/tam-metin/2398/tur’dan kısaltılarak 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı topraklarında birçok çeşit madenin üretimi söz konusudur. Ancak, maden çeşitlerinin bir kısmı müstakil maden ocaklarından değil de birkaç maden...

19. Yüzyılda Osmanlı Madenlerinin Coğrafi Dağılışı

Dergipark.org.tr, Osmanlı Bilimi Araştırmaları X-1 (2008), s. 150-151 Geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de birçok alanda kullanılan madenler, başta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel,...

Hüsn-i Hat: Yeis mâni-i her kemaldir (Mart 2021)

Bu sayımızdaki hüsn-i hattı yazının devamında okuyabilir, çıktı alabilirsiniz... "Yeis mâni-i her kemaldir"Dosyayı İndir

Ödüllü Bulmaca (Şubat 2021)

Beyitlerin şairlerinin isimlerini aşağıdaki boşluğa Osmanlı Türkçesi ile yazınız. İşaretli kutulara denk gelen harfleri sırayla yazarak çıkacak cümleyi günümüz Türkçesine çevirip en geç 25...