119. Sayı Kapağı
119. Sayı Kapağı
119. Sayı Fihristi
119. Sayı Fihristi

Abonelik

Dergimize Basılı veya Online olarak abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi için Abonelik sayfamızı ziyaret ediniz.

Bu Sayıyı Satın Al

Bu sayıyı basılı olarak e-sueda sitemizden temin edebilirsiniz.

Temmuz 2023 Sayımız

بزم خزينه مز طوپراقده  ١٣٣٤ تاريخلي جريدۀ صوفيه  مجم...

دوست دوست دييه  نيجه سنه  صاريلدمبنم صادق يارم قره  ...

Osmanlı tarih-i ziraatı tetkik edilirken esnafın çiçeklere karşı hissettikleri ezvak-ı zari...

Dest-i feyyaz-ı kudretin memalik-i mahruse-i şahaneye bahş buyurduğu imtiyaz o kadar büyükt...

… Biz bugün benzin, gaz ve mazotu ecnebi memleketlerden ithal ediyoruz. Bir dakika bile ışı...

حلوليله  مشرّف اولاجغمز و عالم اسلام ايچون بر فديۀ جان...

سوكيلي دوستلر، انسان و لسان آراسنده  چوق درين و كوكلي ...

عبّاسي خليفه سي مأمون، مشهور خليفه  هارون رشيدڭ اوغل...

Osmanlı Devletiʼnde kurulan toprak sistemi Türk İslam devletlerinden tevarüs etmiştir. Dirlik ...

Bu sayımızdan itibaren harf ve kelime çalışmalarına başlıyoruz. Silik harflerin üzerinden g...

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark edi...

Ashâbdan Kuteybe hazretleri radıyallâhu teʻâlâ anhum buyururlar ki: Enbiyâ-i Benî İsrâî...

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Kitabesi Kazâ-yı mübremi tedbîr ile tağyîr mümkün ...

(1) On beş günde bir çıkarılan edebi, ilmi mecmuadır. (2) Irmak’ı herkes benimsemeli, ken...

Türkiye’nin kadim şehirlerinden biri olan ve ‘Peygamberler şehri’ olarak anılan Şanlıurf...

شد قوشانمه  تورني اخيلكده  بر قلفه  اون ياشنى كچنجه ...

Osmanlı Türkçesiyle sorulan suallerin cevaplarını günümüz Türkçesiyle yerlerine yerleştir...