İçerik Resmi
Kitabe Okumaları
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Kitabesi Kazâ-yı mübremi tedbîr ile tağyîr mümkün mü?O tîrin def’i kâbil mi ki râmîdir kazâ kavsiZiyaret eden ahbâbı desin fevtiçün târîhVedûdâ Mustafâ Paşa’ya ihsan eyle firdevsi Kelimeler: Kazâ-yı mübremi: Kaçınılması
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız