Osmanlı’da Tarımı Teşvik Politikaları

119.sayı Belge Okumaları
Osmanlı Devletiʼnde kurulan toprak sistemi Türk İslam devletlerinden tevarüs etmiştir. Dirlik veya tımar sistemi olarak bilinen bu yöntemde devletin toprağı hür köylüler tarafından işlenmiş, vergileri ise görevlerinde başarılı olan devlet memurlarına tahsis edilmiştir. Dirlik sahipleri bu gelirlerin bir kısmıyla asker beslemekle yükümlü tutulmuştur. Görüldüğü üzere tımar sistemi ile hem toprağın sürekli ekili kalması sağlanmış hem de sefere hazır daimi bir ordu meydana getirilmiştir. Klasik dönem olan 16. yüzyıl ortalarında ülke topraklarının yaklaşık %85ʼinde bu dirlik sistemi uygulanıyordu. Osmanlı Devletiʼnde halkın neredeyse %90ʼ...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız