İçerik Resmi
Ziraat Mekteplerimiz
(1) Bizde pek garip bir halet-i ruhiye var. O da Avrupa malı, ecnebi mektepleri -velev ki bizimkilerden kat ender kat aşağı bulunsun- bizim gözlerimize pek hoş görünür. Bu moda perestlik, bu sefahet eseri değil mi
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız