Enderun-u Hümayun Mektebi*

121.sayı Okuma Metinleri
        Enderun-u Hümayunda mektep tesisi Gazi Hüdavendigar Sultan Murad Han ol Hazretleri zamanına müsadiftir.  Müşarünileyhin Rumeli’de Edirne’yi   kabza-i teshirine geçirdiği sırada inşa eylediği Saray-ı âlide  padişahan-ı izam hazeratının hizmetinde bulunacaklara  mahall-i tahsil ve terbiye olmak ve bu dairelere üseradan ve gönüllüden tahsil-i  maarife  istidatları  olanları idhal olunmak üzere hazine ve kiler namıyla koğuşlar inşa edivermiş ve Enderun mektebinin esası işte bu suretle vaz olunmuştur. İlk ders cedveli kıraat-i Kur’an-ı Azimüşşan, ilmihal, tecvid, akaiden ve amelen bilinmesi farz olan mesail-i diniye olmak üz...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız