Devlet-i Aliyye’nin Terakki ve Yıkılış Sebebi

118.sayı Belge Okumaları
Osmanlı Devleti meşruiyetini İslâm dininden alan, kanunları ahkâm-ı Kurʼâniyeʼye dayanan, ilk gayesi iʻlâ-yı kelimetullah olan bir devlettir. Bu yüzden Osmanlı padişahlarına Sultânü’l-Guzât ve’l-Mücâhidîn, Gıyâsü’d-Dünyâ ve’d-Dîn, Hâdimü’l-Haremeyni’ş-Şerîfeyn, Halîfe-i Müslimîn gibi unvanlar verilmiş, Osmanlı ülkesi Memâlik-i İslâmiye, Osmanlı askerleri de Asâkir-i Muvahhidîn, Asâkir-i İslâm, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye şeklinde isimlendirilmiştir. Şerʻî hukuku esas hukuk sistemi olarak kabul eden bir anlayışla kurulan Osmanlıʼda din asıl, devlet ise onun bir kolu olarak görülüyordu. Ülke içinde hukuk, ekonomi,...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız