İçerik Resmi
Devlet-i Aliyye’nin Terakki ve Yıkılış Sebebi
Osmanlı Devleti meşruiyetini İslâm dininden alan, kanunları ahkâm-ı Kurʼâniyeʼye dayanan, ilk gayesi iʻlâ-yı kelimetullah olan bir devlettir. Bu yüzden Osmanlı padişahlarına Sultânü’l-Guzât ve’l-Mücâhidîn, Gıyâsü’d-Dünyâ ve’d-Dîn, Hâdimü’l-Haremeyni’ş-Şerîfeyn, Halîfe-i Müslimîn gibi unvanlar verilmiş, Osmanlı ülkesi Memâlik-i İslâmiye,
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız