İçerik Resmi
Osmanlı Tarih Nüvisleri ve Müverrihleri*
(1) Medhalİslamiyet'in birinci asrında zapt-ı vukuata himmet edilmemiş idi. Ravilerin sudurunda ve şairlerin eş’arında mahfuz kalmış olan bu asrın vukuatı ikinci asırda sahaif-i tevarihe intikal etti, ravilerin rivayetlerinde görülen ihtilaf, vekayiin muhtelif suretlerde naklini intaç
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız