İçerik Resmi
Kitabe Okumaları
Şerîfe Sadiye Bacı Mezar Kitabesi Lâ mevcûde illâ HûBu han-gâh-ı ʻâlide post-nişînMerhûm eş-Şeyh Mesʻûd Efendi hazretlerininHalîle-i muhteremesi merhûme ve mağfûrunlehâ‘Âbide, zâhide, dervîşe ŞerîfeSaʻdiye Bacıʼnın RûhîçûnHak rızâsıçûn FâtihaSene 1279 Kelimeler: Âbid: İbâdet eden, kulluk eden kimse;
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız