Kitabe Okumaları

120.sayı Kitâbe Okumaları
Mustafa Râgıb Efendi Mezar Kitabesi Hüve’l-Hayyü’l-BâkîLutf ile meskenim kıl yâ Hüdâ bâğ-ı cinânRâzıyım emrine yâ Rabb eyledim teslîm-i cânÂh nâ-murâd gittim cihândan ben bugünVere cennetde murâdım bana Hallâk-ı cihânEy benim dertli halîlim ağlayub etme figânRûz-ı şeb hayır duâdan beni unutma hemânMerhûm ve mağfûr ilâ rahmet-iRabbihi’l-Ğafûr MustafaRâgıb Efendi’nin rûhîçûnEl-FâtihaFî 11 Rebîu’l-âhir sene 1239 Kelimeler: Mesken: Oturulan, ikāmet edilen yer, ev, konut, ikametgâh.Bâğ: Bahçe, yeşillik, ağaçlık ve çiçeklik yer, bostan.Cinân: Cennetler.Nâ-murâd: İsteğine erişememiş, murâdına erememiş.Hallâk: Ya...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız