Kitabe Okumaları

118.sayı Kitâbe Okumaları
Âbide Hanım Mezar Kitabesi (Merkez Efendi) Hüve’l-HaySâhib-i makâm eş-Şeyh Nureddîn EfendiHazretlerinin hemşire-i mağfûreleri ʻÂbide HanımCemâziyelâhir sene 1261Es-Seyyid eş-Şeyh Nureddîn EfendiEvlâd-ı kirâmından Şeyh Hasan AdlîEfendi kerîmesi ve Ebu’s-SuʻudzâdeSuʻud el-Mevlevî’nin halîlesiMağfuretün lehâ Şerîfe Rabia ʻAdviye HanımVelâdeti sene 1305 Rıhleti Cemâziyelâhir sene 1336Şeyh Hasan ʻAdlî Efendi haremiMerhûme Fâtıma Fahriye HanımSene Şevval? 1342 Kelimeler: Hemşire: 1. Kız kardeş; 2. Diplomalı hastabakıcı genç kız veya kadın; 3. Kadınlar için kullanılan hitap sözü.Halîle: Bir erkeğin nikâhlı eşi, zevce.Harem:...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız