İçerik Resmi
Enderun Tarihine Dair Bir Takriz
Tarih, edvar-ı mütehavvile ezkiyasının i’tilaf ve muarefesine mahsus bir encümen-i daniştir ki derununda eslaf hayat-ı taze bulur; ahlaf ise adem abad-ı fenada nihan olan eslafın halat ve harekatını müşahede harikasına mazhar olur. Tarih olmasa beni
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız