Pazar, Temmuz 3, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

86. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Napolyondan Fransa’ya Mesaj Var

ناپوليوندن فرانسه يه  مساژ وار 1835-1839 yılları arasında yüzbaşı rütbesiyle Türkiye’de bulunan sonraki yıllarda ülkesinin (Almanya) genelkurmay başkanı olacak Helmuth von Moltke, “Türklerin ruhu yeniden parlayacak...

Ayın Sözü

"Önce doğruyu bilmek gerekir." Farabi Çıktı alabileceğiniz formattaki dosya yazının devamında... İndirmek için tıklayınız.

Bosnalı Cezzar Ahmed Paşa Ve Napolyon Bonapart

بوسنه لي جزّار احمد پاشا و ناپوليون بوناپارت Boşnak Cezzar Ahmet Paşa’nın, Akka Kalesi’ni kuşatan Fransızların ünlü komutanı Napolyon Bonapart’a karşı kullandığı tarihe geçen sözü: “Osmanlı...

Osmanlı Devletinin Üstünlük Sebepleri

عثمانلي دولتنڭ أوستونلك سببلري Halil İnalcık İstanbul Fatihi 2. Mehmedden başlayarak Osmanlı sultanları, İslam dünyasında gelmiş geçmiş en büyük İslam devleti oldukları bilincine varmışlardır. II. Bayezid,...

Beyt-i Berceste: Mevlid-i Nebi

Mevlid-i Nebevî ile Mi‘râciye’nin okun­ması, gayet nâfi‘ ve güzel âdettir. Ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı ictimâiye-i İslâmiyenin gayet latîf ve parlak ve tatlı bir medâr-ı sohbetidir. Belki...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk – 76

Kıymetli dostlar, bir bilgeye sordular: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?” Büyük filozof, şöyle cevap verdi: “Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle...

Balkanlar’ın En Yaşlı Gölü: Ohri

بالقانلرڭ اڭ ياشلي كولي: اوخري Günümüzde bir kısmı Makedonya, bir kısmı da Arnavutluk sınırları içerisinde kalan Ohri Gölü, Balkanlar’ın en eski ve derin gölüdür. 1979...

Fransa’nın Tarihinde Akka da Var

Akka Zaferi, Osmanlı tarihinde savunma savaşı neticesinde kazanılan ve tarihe geçen önemli kahramanlık hadiselerinden biridir. Bununla birlikte Fransız İhtilali’nin akabinde Fransa’nın siyasi ve askerî...

Hüsn-i Hat Çalışmaları (Ekim 2020)

Harf ve kelime çalışmalarına devam ediyoruz. Silik harflerin üzerinden geçerken dikkatle yazmaya ve acele etmemeye çalışalım. Elinizin alışması ve yazınızın güzelleşmesi için bu dikkat...

Osmanlıdan Yemek Tarifleri (Ekim 2020)

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret...

Yel ve Tedavisi

(Kaysûnîzâde Nidâî Muhammed Çelebi El-Ankaravî, Menâfiʻu’n-Nâs, vr. 66a-66b) Yirmi dokuzuncu bâbda gövde-i insânda peydâ olan yelleri ki âdemi zebûn ider beyân idelim. Pes imdi bu...

Kitabe Okumaları (Ekim 2020)

Bir Mezar Taşı Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî Edip terk masivayı Bugün azm-i bekâ etti Ecel câmın edip hem-nûş Makamın dâr-ı cinan etti Bu dünyanın bekası yok Bilirken âkıbet fânî Giyip cennet libâsını Fenâyı terk edip gitti Abdülkerim...

Osmanlıdan Yemek Tarifleri (Ekim 2020)

Güveç Balığı Balıkların envaı kesir olduğu gibi tabhı dahi türlü türlü olup edna tasarruf ile taam ve lezzeti birbirine muhalif ve mugayir olur. Hasıl-ı kelam...

Tarihten Notlar (Ekim 2020, 86. Sayı)

Bu Kitap Değil, Türkistan Ülkesidir(Divanü Lügati’t-Türk) Ali Emiri, Sahaflardaki Burhan Efendinin dükkanını mesken tutar. Her gidişinde aynı soruyu sorar: Yeni bir şey var mı? Bir gün...

Ödüllü Bulmaca (Ekim 2020)

Yukarıda verilen metinde işaretli kelimelerin günümüz Türkçesi ile okunuşlarını aşağıdaki boşluklara yazın. Numaralı daireleri denk gelen harfleri rakam sırasına göre aşağıya yazıp ortaya çıkan...