Cuma, Temmuz 1, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

85. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

85. Sayı Kapak ve Fihristi (Eylül 2020)

85. SAYIYI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Akdeniz Türk Gölüdür

آق دڭز ترك كوليدر Bundan 482 sene önce böyle bir Eylül ayı sonunda Barbaros ve askerleri Preveze önlerinde bekleyişe geçmişti. Akdeniz’in uzun süre düğümünü çözecek...

Ayın Poster Sözü: Eğitim Evde Başlar

Çıktı alabileceğiniz dosyayı yazının devamında bulabilirsiniz. PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Akdeniz Hakimiyeti

Şarl Veley, Mütercim: Yusuf Ziya, Akdeniz Meselesi, Dersaadet 1329 kitabı, mütercim notundan. Görülüyor ki Avrupa Akdeniz’de te’min-i hakimiyet (hakimiyet kurma) vesilesiyle Asya-yı Osmanînin dahi taksimine...

Hocanın Vazifesi

Hocanın Vazifesi, İstanbul 1299, s. 4-15 Hocalık vazifesini deruhte etmiş (üzerine almış) olan zat, menafi-i mahsusa ve zatiyesinden (kendine özel menfaatlerden) ziyade talim ve terbiyesine...

Fasl-ı Hazan – Beyt-i Berceste (Eylül 2020)

فصل خزان "Güz mevsiminde, yaz, bahar âleminin güzel mahlûkatının tahrîbâtı i‘dâm değil, belki vazîfelerinin tamamıyla terhîsâtıdır. Hem yeni baharda gelecek mahlûkata yer boşaltmak için tefrîgattır. Tâ...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

Değerli dostlar, her kelime kendi kültür ve medeniyet havzasının etkilerini üzerinde taşır. O kelime başka bir dile geçerken aslında bir kültür ve medeniyet etkileşimi...

Ekmeğin Gramajını Düşüren Yeniçeriye Hapis Cezası

اكمگڭ غراماژينى دوشورن يڭيچري يه  حپس جزاسي Birçok İslam devletinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de bir denetim mekanizması olarak tebdîl-i kıyâfet tedbirine başvurulurdu. Osmanlı Devleti’nde, Padişahlar...

Osmanlı’da Akdeniz Adaları

Denize kıyısı bulunan devletlerin ana karalarını korumak amacıyla denizlerde savunma sistemleri ve hinterlant oluşturmaları uluslararası bir teamül ve gereklilik olarak kabul edilmiştir. Bu durum,...

Hüsn-i Hat Çalışmaları (Eylül 2020, 85. Sayı)

Harf ve kelime çalışmalarına devam ediyoruz. Silik harflerin üzerinden geçerken dikkatle yazmaya ve acele etmemeye çalışalım. Elinizin alışması ve yazınızın güzelleşmesi için bu dikkat...

Osmanlıca Yazabiliyorum (Eylül 2020 – 85. Sayı)

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret...

Tabiata Muvafık Gıdalar

(Kaynak; Kaysûnîzâde Nidâî Muhammed Çelebi El-Ankaravî, Menâfiʻu’n-Nâs eserinden) İnsâna müfîd olan mürekkeb gıdâları beyân idelim. Ammâ maʻlûmun olsun ki beden ile taʻâm mâbeyninde hem muvâfakat...

Kitabe Okumaları (Eylül 2020, 85. Sayı)

Bu sayımızdaki kitabeler; Hüsrev Efendinin Mezar TaşıTaraklı’dan Bir Mezar TaşıHüseyin Vehbi Efendinin Mezar Taşı / Taraklı Hüsrev Efendinin Mezar Taşı Hüve’l-Bakî Vefatımdan sonra vesîle-i mağfiretim olmak üzere Ruhuma Fatiha-i...

Osmanlıdan Yemek Tarifleri (Eylül 2020, 85. Sayı)

Bu sayımızdaki yemek tarifleri; Balık ÇorbasıSüt BöreğiHelva-yı Me’muniye Balık Çorbası Evvela iki üç vukıyye Kürek yahut Kefal balığından alıp kaide üzere tathir edip tuzlayalar. Badehu bir vukıyye...

Tarihten Notlar (Eylül 2020, 85. Sayı)

Bu sayımızda; Deryadan Bir Damla Almakla Köpürmesine Kusur GelmezZamKömür İle Elmasın Hikayesi Deryadan Bir Damla Almakla Köpürmesine Kusur Gelmez Rumeli Beylerbeyi Has Murad Paşa Akkoyunlarla girdiği mücadeleyi...

Ödüllü Bulmaca (Eylül 2020, 85. Sayı)

Verilen metinde işaretli kelimelerin günümüz Türkçesi ile okunuşlarını aşağıdaki boşluklara yazın. Numaralı daireleri denk gelen harfleri rakam sırasına göre aşağıya yazıp ortaya çıkan cümleyi...