Cuma, Temmuz 1, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

84. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Ödüllü Bulmaca (Ağustos 2020)

Yukarıda verilen metinde işaretli kelimelerin günümüz Türkçesi ile okunuşlarını aşağıdaki boşluklara yazın. Numaralı daireleri denk gelen harfleri rakam sırasına göre aşağıya yazıp ortaya çıkan...

Tarihten Notlar (Ağustos 2020)

Manevî Gıda Osmanlı vezirlerinden birçoklarına izafe edilen bir fıkra var: Söylendiğine göre Cimri Paşa araba atlarının arpa yemesini gereksiz bir israf sayarmış! İşte bundan dolayı...

Osmanlıdan Yemek Tarifleri (Ağustos 2020)

Kapak Böreği Ve tas ve tencere böreği dahi derler. Evvela bir münasip tencere kapağını cüzi yağlayıp badehu içine açılmış beş on yufkayı koyduktan sonra pak...

Kitabe Okumaları (Ağustos 2020)

Kütahya Ulucami Vahid Paşa Kütüphanesi Kitabesi Yani vahîd-i devrân allâme-i zamâneKâmûs-ı ilm u irfân sâbık reîs-i zîşânDav’-ı sirâc-ı himmet bir fâzıl-ı yegâneMisbâh-ı dîn ü devlet...

Osmanlı Tıbbından

Başa Müteʻallik Marazların İlâcın Beyân İder Eğer haşhâş kabı ve içini (?) döğeler ve elini üzerine ursalar ıssıdan olan baş ağrısın giderir. Eğer âkırkarhâyı çiğneyeler...

Osmanlıca Yazabiliyorum (Ağustos 2020)

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğugibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret göstermesi...

Hüsn-i Hat Çalışmaları (Ağustos 2020)

Harf ve kelime çalışmalarına devam ediyoruz. Silik harflerin üzerinden geçerken dikkatle yazmaya ve aceleetmemeye çalışalım. Elinizin alışması ve yazınızın güzelleşmesi için bu dikkat ve...

İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak

Emr-i bi’l-maʻrûf nehy-i ani’l-münker; günümüz Türkçesiyle iyiliği emretmek, kötülükten engellemek; ıstılahi anlamıyla ise akıl ve şeriatla güzel olduğu bilinene (maʻrûf) çağırıp, akıl ve şeriatla...

Ayasofya Camii’ne Fatiha-hân Tayini

Ayasofya Camii'ne Fatiha-hân Tayini Ayasofya Camii, Peygamber Efendimizin (asm) müjdelediği fethin bir hatırası olarak yüzyıllardır, İstanbul’un siluetinin önemli bir parçasıdır. İslam’ın mührünün Avrupa’nın en önemli...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

Bir gün Konfüçyüs'e sordular: "Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?" Büyük filozof, şöyle cevap verdi: "Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe...

Ermeni Sorunu Ve Türkiye

Ermeni Sorunu Ve Türkiye Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı karalama kampanyalarıyla ortaya konmak istenen “sözde Ermeni soy kırımı” gibi...

Eşitliğin Temeli: İslam

Eşitliğin Temeli: İslam Osman Gazi’nin ilk fetihleriyle başlayıp, devlet büyüyüp imparatorluk hâline geldikçe, zamanın ihtiyaçlarına göre yeni kanunnamelerle düzenlenen Osmanlı Toprak Rejimi, bir hukukî yapıya...

Evliya Çelebi Seyahatnamesi Ayasofya

Evliya Çelebi Seyahatnamesi Ayasofya Hazreti- Adem’in gökten yere inişinden 5 bin 52 sene sonra kenti yönetmeye başlayan Madyan oğlu Yanko’nun torunlarından Kral Vizendon, İstanbul’u yedinci...

Baş Muharrir

Mesuliyetimizi Müdrik Miyiz? Rabbimiz Bakara Suresi 216. ayette bizi ikaz ediyor ve şöyle beyan ediyor: “Olur ki, bir şeyden hoşlanmazsınız ama, o sizin için hayırlıdır....

Beyt-i Berceste – Hac ve Kurban (Ağustos 2020)

Hacc-ı şerîf, bil’asâle herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubûdiyettir. Nasıl ki bir nefer bir yevm-i mahsûsta ferîk dâiresinde bir ferîk gibi padişahın bayramına...

Mesuliyetimizi Müdrik Miyiz?

Rabbimiz Bakara Suresi 216. ayette bizi ikaz ediyor ve şöyle beyan ediyor: “Olur ki, bir şeyden hoşlanmazsınız ama, o sizin için hayırlıdır. Ve olur...

Her İnsan Bir Dünyadır

Bu sözü çıktı alabileceğiniz formatta yazının devamında bulabilirsiniz.