Cuma, Temmuz 1, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

81. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Ödüllü Bulmaca (Mayıs 2020)

Koronavirüs’ün dünyamıza girmesiyle birlikte bazı kelimeleri sürekli duyar hale geldik. Sık duyduğumuz bu Latin harfli olarak verdiğimiz kelimelerin Osmanlıca yazılışındaki harflerini, tabloda sağdan sola...

Tarihten Notlar (Mayıs 2020)

Siz Onların Çokluğuna Hasan Paşa, yaşından umulmayacak bir zindelikle gayret gösteriyor ve şöyle diyordu: “Gazilerim! Düşmanın çokluğuna bakmayınız. Onlar imandan mahrum, biz ise imanın nuru ile...

Osmanlıdan Yemek Tarifleri (Mayıs 2020)

Tarhana Amel-i tarhanadır. Evvelâ pâk francala yahud hünkari has etmekden mikdar-ı kifaye içlerinden bir vukıyye mikdarı yüz dirhem torba yoğurdu konulup taş dibekde çimşir âl...

Kitabe Okumaları (Mayıs 2020)

Hadîce Hanım’ın Mezar Taşı هوالباقيHüve’l-Bâkîموره يڭيشهرMora Yenişehirمهاجرلرندن مرحومMuhâcirlerinden merhûmاسماعيل افندي كريمه سيİsmail Efendi kerîmesiو شريف افندينڭVe Şerîf Efendi’ninحليله سي خديجه خانمڭHalîlesi Hadîce Hanım’ınروحنه فاتحهrûhuna Fâtihaفي...

Çıban – Sivilce

Çıban Çıbanlar sıcak tabiatlıdır ve sivilcenin büyük çeşidine denir. Vücudun derin veya iç bölgelerinde çıkan çıbanlar, yara olarak kabul edilir. Bu çeşit çıbanlar içi katı...

Osmanlıca Yazabiliyorum (Mayıs 2020)

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret...

Hüsn-i Hat Çalışmaları (Mayıs 2020)

Harf ve kelime çalışmalarına devam ediyoruz. Silik harflerin üzerinden geçerken dikkatle yazmaya ve aceleetmemeye çalışalım. Elinizin alışması ve yazınızın güzelleşmesi için bu dikkat ve...

Merhamet Medeniyeti

Allahu Teâlâ’nın Rahmân ve Rahîm isimlerinin kâinata yansıması olan merhamet, yeryüzündeki her türlü iyiliğin kaynağını oluşturur. Merhamet İslam medeniyetinin en büyük şiarlarındandır. Gerçekten de...

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne 1894 senesinde Sultan II. Abdülhamid’in emriyle Haydarpaşa’da, bir askerî tıp fakültesinin inşasına başlanmıştır. Tıp fakültesi binasının mimarları Alexandre Vallaury ile Raimondo d’Aronco...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

خضراللزخضراللزSevgili dostlar, bahar aylarından mayıs geliyor. Meyveleri, güzellikleri ile dopdolu bir vagon gibi mayıs ayı geliyor. Ramazan-ı Şerif geldi ve gidiyor. Bu güzel ve...

Beyt-i Berceste – Ramazân-ı Mübârek (Mayıs 2020)

Ramazân-ı Şerîf, bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet,...

Vergi, Veri Demektir

Vergi, Veri Demektir Vergi, veri demektir. Yani etkin bir vergi sistemi için istatistik vazgeçilmezdir... İstatistik ise kayıt ve arşivcilik demektir... O yüzden 1600’lerde Fransız kralı...

İngiltere Hükümetinin İslâmiyet’e Bakışı

İngiltere Hükümetinin İslâmiyet’e Bakışı İngiltere devleti dünyanın en büyük bir devleti olduğu cihetle zahiren hiçbir şeyden korku ve endişesi hemen yok gibidir. Hakikaten kendine rakip...

Adâlet Kulesi

Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı, Fatih’in İstanbul’u fethetmesinin ardından 1460-1478 seneleri arasında inşa edilmiştir. Asırlar boyunca birçok Padişah, Topkapı Sarayına eklentiler yaptırmış ve saray bugünkü hâline...

Ramazan Şiirleri

İnsan ve Oruç Oruç, ruhun sesi gelir her yılGümüş topuklarını dokundurur kalbimizeVücut dönmeğe başlar bir tapınağa kurban gibiYapılır örtülür uçurumları yakan dualardanTen ruhun avuçlarının içindeHilkat...

Baş Muharrir

Devlet-i Aliyye Türkiye’nin bakiyesi olduğu Osmanlı Devleti üç kıtada hüküm sürmüş, pek çok kültür ve milletle muhatap olmuştur. Hemen her büyük devlet imparatorluk olarak tarif...

İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

“İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?”–Kıyame, 36–