Cuma, Temmuz 1, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

54. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

54. Sayı: Kapak ve Fihrist

ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Bakış Açısı

Zaman ne kadar da hızla akıp gidiyor. Bir imtihan dünyasında savrulup duruyoruz sağa sola. Şimdide geçmişi yaşar gibi olduğumuz çoklukla vakıa; elbette tarihle beraber...

Adaletin Envâ’ı

Sadakat: Adil olan zat, dostunu kendi ictinab eylediği mazarrattan tahlis ve meserrete isal ve esbab-ı feragat ve rahatını istihsal etmekle müsterihü’l-bâl olur. Ülfet:...

Filistin Muzafferiyeti ve İngilizlerin Taassub-u Dinîsi

Filistin Muzafferiyeti ve İngilizlerin Taassub-u Dinîsi Eylülün yirmi dokuzu pazara musâdif olmak hasebiyle İngiltere’nin reîs-i dînîsi olan Archbishop of Canterbury Kudüs ve Filistin’in Türk hâkimiyetinden...

Abdülhamid Han

“ Babam doğru ve tam dinî itikada sahip bir Müslümandan başka biri değildir. Beş vakit namazını kılar, Kur’ân-ı Kerîm okurdu. Daima camilere devam ettiğini,...

Tarihte Bu Ay (Şubat 2018)

1 Şubat 1895      Sinemanın icadı 1 Şubat 1935      Ayasofya Camii'nin müze oluşu 2 Şubat 1833      İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu'nun Kütahya'ya kadar ilerlemesi 3 Şubat 1451      II....

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk (Şubat 2018)

Kullandığımız kelimeler, ifadeler, benzetmeler kişiliğimizin dışa vurumudur. Bizler kelimelerle düşünüp, kelimelerle duygularımızı ve fikirlerimizi dış dünyada resmederiz. Kullandığımız kelimeler sanki bir ressamın fırçasındaki renkler...

Medine Müdafii Fahreddin Paşa’ya Kızılay’dan Gümüş Madalya

İngilizler, sömürge haline getirmeye çalıştıkları Hindistan’a giden yolları kontrol altına alabilmek için 1800’lü yılların başlarından itibaren sinsi ve münafıkane bir siyasetle İslam dünyası ve...

Mukaddes Emanetler

Kâinatta her eşyanın bir kıymeti vardır. Bu maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Ait olduğu yer, içerdiği anlam veya ona atfedilen bir özellik, büyük...

Medine’den Gelen Mukaddes Emanetlerin Korunması ve Tamirine Dair Belge

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Mukaddes Emanetlerle Alakalı Bir Komisyon Kurulmasına Dair

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Hırka-i Şerif Dairesine Getirilen Mukaddes Emanetlerinin Listesi

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Hüsn-i Hat Çalışmaları – Dad Harfi

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Ertuğrul: Şubat 2018

ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Osmanlı Tıbbından (Rutûbet (nem))

RUTÛBET Rutûbet-ı bedeniyeden gayr-ı fuzûl dört kısımdır. Bir kısmı rutûbetdir ki; etrâf-ı urûk-ı sığârda olur. Bu rutûbetin kârı, aʻzâyı sakî eder, yani sular. Rutûbet, hakîkatte rutûbet-i...

Kitabe Okumaları (Şubat 2018)

İbrahim İsmet Beyefendinin Kabri   ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Osmanlıdan Yemek Tarifleri (Şubat 2018)

Badem Herîresi Evvela murad olduğu miktarı bademi bir miktar suda kaynatıp kabını izale eyledikten sonra taş havanda gereği gibi döğdükten sonra pak su ile ezip...

Tarihten Notlar (Şubat 2018)

Takkeci İbrahim Ağa Camii Takkeci İbrahim Ağa, takke satarak geçimini sağlayan bir Osmanlı vatandaşıydı. En büyük hayali bir cami yaptırmaktı... ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı...