Cuma, Temmuz 1, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

51. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

51. Sayı: Kapak ve Fihrist

KASIM SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Batı Yıkılacak, Doğu Birleşecek

Doğu ve batının her anlamda alış-verişi yüzyıllar boyunca devam edegelmiştir. Dünyanın küçülüp bir köy haline geldiği günümüzde bu hal artarak devam etmektedir. Şöyle bir...

Yazımızdan Asla Vazgeçilemez

Ben ertesi gün adı geçen yere -davet olunduğum adres ile- vardım, bir kilise dâhilinde toplanmış ahali o kadar çok değil, yüz, nihayet yüz yirmi...

Bir Millete “Millet” Vasfı Kazandıran Hafızasıdır

Farz-ı muhal söylüyorum, Allah göstermesin! Hasta olduk ve beynimizde bir hasar oluştu. Neticesinde hafızamızı tümden kaybettik. Bundan sonra...   ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ KASIM SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın...

Osmanlıca Eserlerden Ücretsiz Faydalanabiliyorsunuz!

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte yapılan değişiklikler Bakanlar Kurulunun onayını müteakip Resmi Gazetede yayınlanarak...   ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ KASIM...

Abayı Yakmak

Aba, dövme yünden değişik kalınlıklarda yapılan bir tür kumaşın adı olup genellikle beyaz renkte imal edilir. Siyah renklisine ise “kebe” denir. Bu cins kumaşın...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk (Kasım 2017)

Sevgili dostlar, “İnsan dilinin altında gizlidir” derken aslında kişinin iç dünyasını dışa yansıtırken niyetine...   ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ KASIM SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Müsteşrikler (Oryantalistler): Dost mu Düşman mı?

Müsteşrik, şarkiyatçı veya bir başka deyişle oryantalistler, özellikle 19. Yüzyılda İslâm dünyasının her köşesine gitmişler, her ülkesini didik didik araştırmışlardır. Kimi...   ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ KASIM...

Alman Nöldeke’nin Kazı Ruhsatnamesi Talebi

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ KASIM SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Katalonya Halkının Özerk Yönetim Talebine Dair Belge

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ KASIM SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Ermeni Bozguncuların Karışıklık Çıkardığına Dair Belge

Belgenin Özeti Bitlis vilayetinde yaşayan farklı milletlerden Osmanlı vatandaşlarının emniyet içinde yaşamasına ilişkin tedbirler alınmasına rağmen, Ermeni bozguncuların Müslüman kıyafeti giyerek karışıklık çıkardığı, yabancı gazeteler...

Hüsn-i Hat Çalışmaları (Sin Harfi)

Osmanlıca yazabilmek için harflerin yazılış ve birleşme şekillerini bilmek önemlidir. Oklara göre harf yazılışlarını farkedip kurşun kalemle altlarındaki harflerin üzerinden geçiniz. Boş alanlara da...

Kitabe Okumaları (Kasım 2017)

Emîn Efendi’nin Mezar Taşı Fâtıma Hanımın Mezar Taşı Muhammed Fuad Bey’in Mezar Taşı Muhammed Hulûsî Efendi’nin Mezar Taşı   ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ KASIM SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al  

Osmanlıdan Yemek Tarifleri (Kasım 2017)

Kurabiye Helva-yı Hakani ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ KASIM SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Ertuğrul: Kasım 2017

KASIM SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Tarihten Sayfalar (Kasım 2017)

TRAŞ EDİLEN SAKAL DAHA GÜR BİTER Osmanlı donanmasının 1571 senesinde İnebahtı’da yenilmişti. Kıbrıs’ın fethi esnasında memleketten çıkarılmayarak İstanbul’da bırakılan Venedik Elçisi Barbaro, Osmanlı Devleti’nin sulha...