Cuma, Temmuz 1, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

42. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

42. Sayı: Kapak ve Fihrist

ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Bize Düşen

Sene 1515’ler. Sokullu Mehmed Paşa, İbn-i Kemal Paşazade, Ebussuud Efendi, Barbaros Hayreddin Paşa, Piri Reis, Bâkî, Fuzulî, Ahmed Karahisarî, Mimar Sinan gibi zatların yetiştiği...

Koçi Bey Risâlesi

  Koçi Bey Risâlesi,  17. yüzyıl Osmanlı tarihinin önemli kaynaklarındandır. Eser, 4. Murad ve 1. İbrahim’e takdim edilen raporlardan meydana gelmektedir. Koçi Bey, Osmanlı Devleti’nin...

Marifetname

  Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın ikinci ana eseridir. Ansiklopedi türündedir; 1757’de yazılmıştır. 1836 ve 1864’te Mısır’da 1868, 1889 ve 1914’te İstanbul’da basılmıştır. Ortalama 600 büyük...

Kur’an Hattı ve Kutadgu Bilig

Türklerin İslamiyetle müşerref oldukları tam bir tarih bulunmamakla birlikte, Emeviler döneminde (661-750) ve özellikle Abbasiler döneminde (750-1258) yakın ilişkiler kurdukları bilinmektedir. Bu ilişkiler, 751...

Sene 1899

1899 senesinde “Türkçe Şiirler” ismiyle Osmanlı Türkçesi ile basılan kitapta toplanmış Mehmed Emin Yurdakul’a ait şiirlerden “Kur’an-ı Kerim” isimli şiiri sizlerle paylaşıyoruz. ↓↓↓ Yazının Tamamı...

Ağzınla Kuş Tutsan Nafile

Osmanlı Devletinin güçlü zamanlarında, Fransa ile iyi ilişkiler kurulmuş, bu arada, İspanya Kralını ezmek için Osmanlı Devletinin desteğini gören Fransa, Osmanlı Padişahını en büyük...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk (Şubat 2017)

Değerli dostlar, kelimeler üzerindeki çalışmamıza devam ediyoruz. Güzel Türkçemize dünya dillerinden geçmiş, lisanımızın hançeresinde şekillenmiş, kültür ve medeniyetimiz içinde eriyerek bizden bir parça olmuş...

İlk Tayyâre Şehidleri Âbidesi Açılış Merâsimi

İlk tayyârecilerimizden Fethi Bey’in kullandığı Muâvenet-i Milliye isimli askerî uçak, Kahire’ye gitmek üzere 8 Şubat 1914 tarihinde İstanbul’dan hareket etti. Uçakta Fethi Bey’e râsıdlık...

Teyyare Şehidleri Abidesi Açılış Merasimi Hakkında Belge

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Hâkimiyetin Zirvesinde Osmanlı

Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta kalan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, 622 yıl hüküm süren devletin zirve dönemini temsil eder. Onun devrinde ülke...

Fransa Kralının Yardım Talebine Cevabi Name

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Ertuğrul: Şubat 2017

ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Hüsn-i Hat Çalışmaları (Şubat 2017)

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Kitabe Okumaları (Şubat 2017)

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Tarihten Notlar (Şubat 2017)

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ŞUBAT SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al