Çarşamba, Ağustos 10, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

107. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Baş Muharrir

Çürüyen Diş Çekilir Toplum için en zararlı şey, en temelde insanın hırsları, bencilliği ve şeytanın adımlarını takip etmesidir. İnsanlık tarihi boyunca düzenin, birliğin, muhabbetin bozulmasının...

Navarin Vakasının Esbab-ı Mucibesi

“Osmanlı donanması, 1821 yılında başlayan Yunan bağımsızlık hareketini bastırmak amacıyla Navarin’de bulunuyordu. Gerçekte Yunan bağımsızlık hareketini bastırmaya çalışan asıl kuvvetler Osmanlı kara kuvvetleriydi. Fakat...

Hilye-i Hakani

Hüve’l-Kerim Besmele’yle edelim feth-i kelamFeth ola ta bu muamma-yı benamGösterir ayinesi Besmele’ninHilye-i pâkin o vech-i haseninHamd ol Allah’a ki yektadır olDahi dânâ ve tuvânâdır olNice...

Zulmü Alkışlayamam

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım! ...- Boğamazsın ki! - Hiç olmazsa yanımdan kovarım.Üç buçuk soysuzun...

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi Ka‘be-i saadetimiz olan ittihâd-ı münevver-i İslâmın Hacerü’l-Esved’i, Ka‘be-i Mükerreme’dir. Ve dürret-i beyzâsı, Ravza-i Mutahhara’dır. Mekke-i Mükerreme’si Cezîretü’l-Arab’dır. Medîne-i medeniyet-i münevveresi, tam hürriyet-i şer‘iyeyi tatbîk eden...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

Değerli dostlar, bir yazar günlük hayatta kullandığımız kelimelerin üzerimizdeki etkilerini ifade etmek için şöyle der: “Hayatınızdan memnun değilseniz sözlerinizi bir yere dökmek iyi bir...

Osmanlı’da Kale Döven Topları Dökmek İçin Askerî Birlik Kurulmuştu

عثمانليده قلعه دوگن طوپلری دوكمك ایچون عسكری برلك قورولمشدی استانبولڭ فتح ايديلمه سنده صاواش طوپلرینڭ رولی هركسڭ معلوميدر. قوشاتمه صیره سنده دیو طوپلرله استانبولڭ سورلری دوگولمش و...

Belge Okumaları

Hiçbir İhanet Cezasız Kalmaz Sahip olduklarımızın kıymetini, çoğunlukla o nimetlerin yok olma tehlikesi belirince anlarız. Sağlığımız, malımız, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yürüdüğümüz park, ailemiz, yakınlarımız,...

Osmanlıca Yazabiliyorum

Yemin Yurdum bir kağıttır ışık beyazı Üstünde insanlar mukaddes yazı Genci, ihtiyarı gelini kızı, Susarsam, hakkını helâl etmesin! Mazlumlar hakkını almayıp ele, Günü gün edersem zalimler ile Evdeşim, öz kızım, öz...

Osmanlı Tıbbından

Mizaç İlmi-2 Transkripsiyon Fasl-I Fî Beyâniʼl-Mizâc Ve Keyfiyyetihî Hakîm-İ Aleʼl-Itlâk Ve Mübdiʻ-İ Hallâkʼın Emri İle Bu Dört Anâsır Birbiri İle Muhtelit Olup İhtilâtları Birbirinin Harâret Ve Bürûdet...

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Şemsi Paşa Camii Hüve’l-Bâkî Merhûm ve mağfurun leh El-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi’l-gafûr Şemsi Paşa zâde Bolulu İbrahim Bey ruhuna El-Fâtiha Sene 1200 Mezar Taşı Kitabesi1 / Şemsi Paşa Camii Merhûm Bolulu...

Seyyah

آيريلق چشمه سي  / Ayrılık Çeşmesi استانبولڭ قاضي كوي ايلچه سي راسم پاشا محله سي صينيرلري ايچنده  قالان بو ياپي، اسمندن ده  آڭلاشيلاجغي أوزره  آيريلقلره ، وداعلره ، فراقه  شاهد...

Bir Dergi Bir Yazı

İ'tisam İslamiyet’le Alakadarlığımızın Derecesi Bazıları, fikirlerimizin din ile pek ziyade meşgul olduğunuz, bu sebeple dünya umurunu ihmal eylediğimizi iddia ederler. Bu müddei doğru mudur? Bizim dine...

Tarihten Notlar

بر قهوه نڭ قرق ییل خاطری وار    روایت اودركه، ” بر قهوه نڭ ٤٠ ییل خاطری وار“ دييمي، یوسف ایله بر روم باليقجيسي آراسنده كچن...

Bulmaca

Tercüme-i Müfredat-ı İbn Baytar kitabından alınan sayfadaki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak...