Cumartesi, Temmuz 2, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

106. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Baş Muharrir

Mülteci Makamından Dua İnsan medeni-i bittab’dır. Medenidir. Bir arada yaşama kültürüyle mücehhezdir. Zaman zaman insanın kurdu insan olsa da insan insanın ilacıdır. İnsanı bir arada...

Irkçılık Virüsü

Efendim, ırkçılık da bünyeye zarar veren zararlılar kadar tehlikeli ve aynı zamanda bulaşıcı özelliği de bulunan bir virüstür… İnsanlık tarihinde tefrika, ayrılık sebepleri arasında...

Bu Topraklar Hicret Yurdudur

DİB Cuma Hutbelerinden derlenmiştir Bir gün Resul-i Ekrem (sav)’in müezzini Bilâl-i Habeşi ve sahabeden Ebû Zer el-Gıfârî (ra) tartışmışlardı. Tartışma esnasında Ebû Zer, siyahî olan...

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi ( وَحْدَهُ ) Şu kelimede şifâlı ve saadetli bir müjde vardır. Şöyle ki: Kâinâtın ekser envâıyla alâkadâr ve o alâkadârlık yüzünden perişan ve keşmekeşlik içinde boğulmak derecesine...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

İmparatorluk dilleri üzerine çalışmalar yapan, dilimizin inceliklerini çok iyi bilen değerli edebiyatçılarımızdan rahmetli Nihad Sami Banarlı “Türkçenin Sırları” isimli kıymetli eserinde yeryüzünde ve cihan...

İlk Modern Belediye: Altıncı Daire-i Belediye

Bugünkü anladığımız anlamda ilk modern belediye Beyoğlu’nda 1858 senesinde kurulmuştur. Tanzimat’tan önce şehirlerin belediye başkanlığı görevini kadılar yerine getirirlerdi. Tanzimat’tan sonra önce beledî hizmetleri...

Mazlumun Sığınağı: Osmanlı

Savaş, zulüm, can güvenliği ve doğal afet gibi sebeplerden ötürü vatanlarından göç etmek zorunda kalan insanların başka bir devlet tarafından himaye edilmesiyle ortaya çıkan...

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret...

Osmanlı Tıbbından

Mizaç İlmi-1 Fî Beyâniʼl-Erkâniʼl-Erbaʻa İnsânın ve sâir hayvânın bedeni aslında dört nesneden yoğrulmuşdur ki anâsır ve erkân derler. Ol dört nesnenin ikisi hafîfdir yaʻnî yenlidir. Biri...

Kitabe Okumaları

Âişe Sıddîka HanımMezartaşı / Amasya Bâkî HûYâ ilâhî ol Muhammed hakkîçünOl şefâ‘at-kân Ahmed hakkîçünAfv idüb cümle günâhım kıl himmetiOl Habîbin nur veçhi hürmetiÜHâcegân-ı dîvân-ı HümâyûndanSâbık...

Bir Dergi Bir Yazı

Gaye-i Hilkat İnsan bu cedelgâh-ı dünyada (çekişme yerinde) feylesof olsun, bütün manasıyla hayret-i fikriyeye malik bulunsun, hüner sahibi olsun, ne olursa olsun esbab-ı maişetle (yaşamak...

Seyyah

Topkapı Babüsselam Kapı Kuleleri Topkapı Sarayının üç büyük kapısından biri ve simgesi olan Babüsselam yani Selam kapısı, devletin yönetildiği yere açılırdı. Sarây-ı Hümâyun ancak bu...

Tarihten Notlar

سرايم يوقكه كيجه يي سوه يم أوچنجي سليم بر كون صدر اعظم زعفرانبوليلي عزّت محمد پاشا ايله ساعتلرجه دولت ايشلرندن بحث ايتدكدن صوڭره يورغونلق حسّ ايتمه يه باشلاينجه،...

Ödüllü Bulmaca

Mülteci ve muhacir iaşelerinin bu husustaki talimata uygun olarak yürütülmesine dair belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş...