Pazar, Ekim 2, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

104. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Köyden Şehre İnmeyeydik

Kısa da olsa bir köy hayatım oldu. Şehirden geri köye döndüğümüzde henüz elektrik yoktu. Çıra, kandil, lamba, sonrasında lüks dedikleri tüple çalışan aydınlatma aletlerini...

Sanayi-i Der Memalik-i Osmaniye

İslam’da anife vardır, sınaiden taazzüz eder dedikleri laf sahih olamaz. Zira İslam diyanetçe dahi sınaii makbul ve muazzez tutar. Her büyük zatı bir sanatla...

Ahi Teşkilatının Toplumsal Faydaları

Ahi Teşkilatı; ticari, askeri ve siyasi birçok fayda sağlayarak günlük hayatın düzenlenmesinde önemli rol oynamıştır. Ahilik Teşkilatı, kalfa-usta ilişkisini geliştirerek kalfaların hem mesleki hem...

Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi ve Tarım Politikaları

Tımar; tarımla ilgilenen reayanın yetiştirdiği sipahilerin geçim kaynakları olan dirliklerine verilen isim olup, devletin ücret veya maaş̧ tahsis etmeksizin yetiştirdiği askerlere tahsis ettiği ve...

Sanat, Ziraat, Ticâret

Sual: Eskiden İslâmlar zengin, onlar fakir idiler. Şimdi her yerde kaziye bil‘akistir. Hikmeti nedir? Cevap: İki sebebi biliyorum: Birincisi: لَيْسَ لِلْأِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰي   olan...

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi Hem insan, nihâyetsiz acziyle nihâyetsiz beliyyâta ma‘rûz ve hadsiz a’dânın hücumuna mübtelâ ve nihâyetsiz fakrıyla beraber nihâyetsiz hâcâta giriftâr ve nihâyetsiz metâlibe muhtaç olduğundan,...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

Kıymetli dostlar, Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu bahar günlerinde, hayat kadar tatlı bir kelimenin kökenlerine bir yolculuk yapacağız. Kurumuş, ölmüş dallara hayatın yürüdüğü, kışın...

Osmanlı’da Medreseler

Osmanlı’da ilk öğretimin yapıldığı sıbyan mekteplerinin ardından, orta ve yüksek öğretim, medreselerde tahsil edilirdi. Osmanlı Devleti’nde ilk medresenin Orhan Gazi tarafından 1331 senesinde İznik’te...

Osmanlıʼda Milli Tarım, Yerli Sanayi

Osmanlı Devleti 14. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında geniş bir coğrafyada hâkimiyet kurmuş bir cihan devletidir. Genel görüşe göre 16. yüzyıl sonunda gerileme dönemine...

Osmanlıca Yazabiliyorum

Toprak Havaya bakarsam hava alırımToprağa bakarsam dua alırımTopraktan ayrılsam nerde kalırımBenim sadık yârim kara topraktır... Dileğin var ise iste Allah'tanAlmak için uzak gitme topraktanCömertlik toprağa verilmiş...

Bir Dergi Bir Yazı

Ve Kâle(Mana-yı Beyt) Her kimin dostluğu Hak Teala Hazretleri için olmaz ise onun dostluğu kendsinden hatar üzeredir.Birinci sınıf talebesinden Mustafa Halid (Ve Kâle Âhar) (Mana-yı Beyt) Senin...

Osmanlı Tıbbından

Gışâ beyânındadır Bu şol marazdır ki, gice görmez. Halk dilinde buna şebkûr dirler. Sebebi buhārât-ı galîzadır ki, demi bulandırır. Ve galîz ider. Ekser bu maraz...

Kitabe Okumaları

Valide-i Cedid Camii / Üsküdar Hacc-ı Şerif avdetinde … vefât eden koltukçuEl-hâc Emin Ağanın eser-i hayrâtıdır. VâlidesiEl-hâce Züleyha Hanım cümle geçmişleri ruhlarına Fâtiha1275 Şemsî Paşa Câmii...

Seyyah

Halkalı Ziraat Ve Baytar Mekteb-İ Âlîsi‘Sabahaddin Zaim Üniversitesi’ Halkalıda bulunan ve şu an Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak eğitimine devam eden, geniş arazisiyle -adeta- bir çiftliği...

Tarihten Notlar

رمضان جوشقوسي عثمانلي دونمنده  سرايده  رمضانلر چوق كوزل اولوردي. حاضرلقلر بر هفته  أوڭجه دن باشلاردي. هر طرف تميزلنير، بتون دائره لره  صراحيلر ايچنده  تورلي ايچه جكلر، افطاريه لر كوتورولوردي....