Pazar, Ekim 2, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

103. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Potansiyelinin Farkında Olmak

Tarihler 1800’lerin ilk çeyreğini gösteriyordu. Mora’da hareketlilik vardı. Hareketliliğe katkı sağlayacak başka bir hareketlilik de Avrupa’da yaşanıyordu. Pek çok ülkeden Mora’ya gidişler başlamıştı. İngiltere...

Musiki Beşikten Mezara Kadar Hatta Öldükten Sonra da İnsanları Terk Etmez

Musiki, evvela bizi ninnilerle uyutur, ilahileriyle hissiyat-ı diniyemize kuvvet verir. Terbiyevi şarkılar ve vatani marşları ile hamiyet ve muhabbet-i vataniyemizin inkişafına hizmet eder. Hissiyat-ı...

Ordu Oluşturma Kültürü

Osmanlı Kırım’ı kaybettikten sonra büyük devlet kategorisinden çıkmaya başlamış ve 1915 Viyana Kongresinden sonra ise Avrupalı büyük devletlerin kendi aralarındaki sorunları bir süre için...

Askeri Teşkilâtın İcmali

Osmanlıların askeri teşkilatında Anadolu Selçuklularıyla İlhanlıların ve Memluklerin az çok tesirlerini görmekteyiz. Osmanlı kuvvetleri kapıkulu, eyalet -ki bunda hudut kuvvetleri de dahildir- ve deniz...

Boş Zaman Yanılgısı

Kapitalizm günümüz içtimai hayatını iki farklı bölüme ayırdı. Bunlardan ilki üretim zamanı olurken diğeri ise üretimden arta kalan zamanlarda yapılan tüketimden oluşmaktadır. Boş zaman...

Bu Ülke

Bir İmparatorluğun Anatomisi Kaçanlar: “Boğuluyoruz”, diyorlar... “Memleket bir zelzele arifesinde. Gitmek, kaderin hatalarını düzeltmektir. Cangıldan şehre, kasırgadan limana, kaostan tarihe kaçış.” Yükseliş devrinde aydın, toplumun herhangi...

Beyt-i Berceste

Cümle-i Tevhidiye(1) لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ da şöyle bir müjde var ki: Hadsiz hâcâta mübtelâ ve nihâyetsiz a’dânın hücumuna hedef olan rûh-u insânî, şu kelimede öyle bir...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

قيمتلي دوستلر، جمره لرڭ اڭ صوڭنجيسنڭ ده  دوشديگي قيشدن چيقديغمز، بهارڭ ايلك آيي اولان مارت آينده يز الحمد للّٰه. بركتلي بر قيش موسمي ياشادق و شيمدي...

Kabe’ye Gönderilen Taşlar

Peygamber Efendimizin (sav) gençliğinde (605 senesinde), yangın ve sel gibi afetlerden zarar gören Kâbe tamir edilecekti. Mekkeliler tarafından bu iş için ayrılan bütçe yeterli...

Osmanlı’da İşgale Uğrayan İlk Türk-İslam Yurdu: Kırım

Karadeniz’de önemli bir liman şehri olan Kırım, tarih boyunca stratejik değere sahip konumuyla büyük siyasi çekişmelere sahne olmuştur. Cengiz Han’ın soyundan gelenlerin idaresi altında...

Çanakkale Şehitlerine

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,O demir çenberi göğsünde...

Usr-ı Bevl

Usr-ı bevl güçle tebevvül eylemekdir. Sebebi zaʻf-ı mesânedir. Ya sû-i mizâc-ı sâdec ya sû-i mizâc-ı bedenî ile defʻaten tebevvüle kâdir olmamakdır. Bu sebebin ekseri...

Şeyh Şaban-I Veli’nin Türbe Kitabesi / Kastamonu

Kelimeler Kerâmet-gân: KerametlerMa’mur: İmar etme, yeniden yapmaGayûr: GayretliDânâ: AlimFerîd: EşsizVefk-ı ümid: Ümid edilene uygunSa’y-i ekid: Sağlam çalışmaPîr: Bir tarikatın kurucusu Mânend-i ıyd: Benzersiz bayramDergeh-i pâkindesi: Temiz...

Bir Dergi Bir Yazı

Âlem-i Musiki Musikin Muhtasar Bir İki Tarifi Musiki, hissiyat-ı beşeriyenin tercümanıdır.Musiki, bütün levsiyattan  insanları tenzih eden bir şeydir.Musiki, muhtelif sadaların kulağa hoş gelebilecek surette birleşmesine ıtlak...

Defter-İ Hakani Binası Ve Memurların Evliyası

Sultanahmet meydanında bulunan bu yapı, Defter-i Hakani Nezareti Tapu ve Kadastrodan sorumlu devlet bakanlığı olarak 1910 yılında inşa edilmiştir. Bina ilk inşa edildiği günden...

Tarihten Notlar

Bunu Asla Unutma Emir Sultan küçük yaşta annesini kaybetti ve öksüz kaldı. Babası onun annesizliğini aratmayacak ölçüde ona yaklaştı ve sevgi bağı kurdu. Babasının ona...