Pazar, Temmuz 3, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

100. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Baş Muharrir

راپور بر سنه نڭ داها صوڭنه  كلدك. بز ده  بو بر سنه  سوره سنجه  دگيشن حادثات ايچريسنده  عثمانلي تركجه سيله  باغمزي قورمه يه  و قورومه يه  غيرت ايتدك. سزلر ايچون...

Osmanlı’da Kış Yardımı

Tabii afetler tarihten günümüze toplum ve çevre hayatını etkileyen önemli hadiselerdir. Zamanın ilerlemesi ile bu afetlerden korunmak için bazı teknolojiler geliştirilmiş olsa da insanoğlunun...

Osmanlı’da Kıbrıs

قبريس، ١٤٨٩ سنه سنده  ونديكليلرڭ حاكميتي آلتنه  كيرمشدر. ونديكليلر، ١٥١٧ سنه سنده  قدر مملوكليلره  خراج أوده مشلردر. ١٥١٧’ده  عثمانليلر، مصري فتح ایدنجه  قبريسڭ خراجي عثمانلي دولتنه ويريلمه يه ...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

قيمتلي دوستلر، قيشڭ ايلك آيي اولان آرالق آينده يز. قيشه  كيرديگمز بو كونلرده  كونلك ديلده  صيقجه  قوللانديغمز ”دور، دائره ، تدوير، دائر، دوريه ، دورًا، مدار، مدير،...

Beyt-i Berceste

أي بنم كبي اختيارلق زحمتني چكن اختيارلر و اختياره همشيره لر! مادام الحمد للّه بز اهل ايمانز؛ و مادام ايمانده بو قدر نورلي، لذتلي، سويملي،...

Mecelle’nin İlk 100 Maddesi: Külli Kaideler

١ علم فقه مسائل شرعيۀ عمليه يي بيلمكدر ٢ بر ايشدن مقصد نه  ايسه  حكم آنه كوره در ٣ عقودده  اعتبار مقاصد و معانی يه در، الفاظ و مباني يه  دگلدر 1....

Eski ve Yeni Ahlak Kitaplarımız

Ba’de edâ’i mâ vecebe aleynâ İsmini ser levha ittihaz ettiğim bu makale-i naçiz ile maksad-ı âcizânem ilm-i ahlâka dair mukayyed ve muhtasar bazı maruzatta ve...

Tarihten Notlar

كناه خسته لغنڭ علاجي / Günah Hastalığının İlacı بايزيد بسطامي (رض) بر كون طلبه لريله كيدركن، دليلرڭ بولونديغي بر تيمارخانه نڭ أوڭندن كچييورلردي. طلبه لرندن بريسي اوراده، دليلرڭ تداويلري...

Yıldız Hamidiye Camii

ييلديز حميديه  جامعي ٢نجی عبدالحميد خانڭ آردنده  بيراقديغي اثرلرڭ اڭ كوزللرندن بريسيدر ييلديز حميديه  جامعي. پادشاه جامعلري كيمڭ آدينه  ياپديريلديسه  اونڭ آديله  بيلينير. يعني ’حميدڭ...

Çocuklara Rehber

Şerait-İ İmandan Amentü Billah Dil ü candan inandım birdir AllahDilimle söylerim Âmentü Billah Doğurmaz, doğmamış Rabbü’s-Samed’dirDilim “Kul hüvallahu Ehad”dir Değil arız-ı sıfât ve zât-ı mutlakOdur Evvel, odur Ahir...

Kitabe Okumaları

Fatma Hanım Çeşmesi/Emir Sultan-Bursa Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî: Kalıcı ve hayat sahibi olan O’dur (Allah’tır).Zade: Oğul, evlatKerime: Kız evlatMerhume: Allah'ın rahmetine kavuşmuş, rahmetli olmuş, ölmüş müslüman kadınMağfurun leh:...

Lisan

İmdi lisân bir lahm-pâredir ki, nerm ve sefîddir. Ve anda damarlar ve şiryânlar bî-nihâyedir. Bu damarlar ve şiryânlar lisânın humretine sebebdir. Cenâb-ı Bârî zebânı...

Bir Tutam Hikmet

بر طوتام حكمت ....................................آتشڭ قورو اودوني ياقمسي ......................................................... Bir Tutam Hikmet Ateşin kuru odunu yakması, insanın sevaplarını mahvetmekte gıybetten daha suratli değildir....