Cuma, Temmuz 1, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

01. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

01. Sayı: Kapak ve Fihrist

OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Çözümlü Okuma Örnekleri (Ocak, 2013)

Devamı Ocak 2013 sayımızda... Satın almak için tıklayınız...

Ocak 2013 Editör Yazısı

Tarihi Türkiye Türkçesi olarak tarif edilen Osmanlıca, Türklerin İslamiyet’i kabulünden itibaren asırlar boyunca kullandıkları bir yazı dilidir. İçerisinde Arapça, Farsça, Türkçe ve diğer dillerden...

Neden Osmanlıca Öğrenmeliyim?

Milletleri millet yapan ve o milleti diğer milletlerden ayrı bir millet yapan temel esaslardan birisi de o milletin kullandığı dil ve alfabesidir. Dil; fikir dünyasının tezahürüdür, kendini ifade edebileceği iletişim...

Osmanlıca Hakkında Kim, ne dedi?

Osmanlı Türkçesi öğrenmek, tarihimizle, köklerimizle irtibat açısından önemli olduğu gibi, bu kültür ve irfan hazinesine girmek, düşünce ve tefekkür dünyamız açısından da son derece ehemmiyetlidir. Osmanlı dönemi Türkçesi, günümüz Türkçesiyle kıyaslanamayacak kadar...

Kur’an Alfabesinde Bulunan Harfler

Öncelikle Osmanlıcada kullanılan harfleri tanımalıyız. Osmanlıcadaki harfler ekseriya Kur’an’dan alınmıştır. Kur’an’dan alınan harflerin matbu şekilleri ve okunuşları aşağıda gösterilmiştir...     OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al  

Rakamlar

Osmanlıcadaki rakamlar, günümüz Türkçesinde kullanılan rakamlarla aynı özellikleri taşır. Osmanlıca yazının tersine soldan sağa doğru okunurlar.   OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al    

Rika Hattı

Harflerin rika hattı el yazısında kazandıkları şekiller aşağıdaki gibidir.     OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al  

Harflerin başta, ortada ve sondaki hâlleri

Harfler başta, ortada ve sonda kullanılışlarına göre bazı farklılıklar göstermektedir. Aşağıda bunlara ait örnekler gösterilecektir. Bazı harfler yapı itibariyle birbirlerine benzerler, sadece nokta farkı vardır. O harf, noktasından fark edilir. Mesela: (...

Osmanlıca’da Okutucu Harfler

Osmanlıca, içerisinde barındırdığı Türkçe ve Batıdan alınma kelimelerin okunma mantığı açısından Arapçaya değil, bugün kullandığımız Latinceye benzerlik göstermektedir. Arapça ve Farsça kelimeler kendi dil kuralları içerisinde değerlendirilmekte ve ona göre şekil...

Osmanlıca’da Harflerin İlk Sesleri Alınır

Osmanlıca alfabesinde kullanılan harfleri ve okunuşlarını geçen sayfalarda görmüştük. Bu harfler, “Elif, Be, Te, Se …” diye isimlendirilmektedir. Hece ve kelime içinde kullanılırken bunların sadece ilk harfi alınır ve arkadan gelen...

Okutucu Harfler Aynı Zamanda Normal Harf Olarak da Kullanılır

Okutucu harfler, hem okutucu olarak hem de normal harf olarak kullanılabilirler. Konuyu daha iyi anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyelim.       OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Osmanlıca Kelimelerin Okunuşlarına Ait Örnekler

Aşağıda verilecek tablodaki boş kısımları siz doldurunuz. Kolaylık olmak açısından okutucu harfler kırmızı renk ile gösterilmiştir. *Diğer harflerin sadece ilk seslerini almanız gerektiğini unutmayınız. *Okutucusu olmayan harfleri...

He Okutucusu İçin Kelime Örnekleri

  OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Vav Okutucusu İçin Kelime Örnekleri

  OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Ye Okutucusu İçin Kelime Örnekleri

  OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Kalın ve İnce Karşılığı Olan Harfler

Osmanlıcada okutucu harflerden و ) ) okutucusunun “o-ö-u-ü” olmak üzere dört sesi karşıladığını görürsünüz. Bu ilk bakışta -normal olarak- bir zorluk gibi gözükmektedir. Fakat bazı hususları bilmek kaydıyla zorluk gibi gözüken bu...

Okumayı Kolaylaştıracak Bazı Kurallar

Bazı kelimelerdeki okutucular yazım hızı sebebiyle terk edilmiştir. Veya yazım kuralları çerçevesinde okutucu harf kullanılmamaktadır. Bu durum ilk bakışta kelimenin okunmasını zorlaştırıcı gibi gözükebilir. Fakat aşağıdaki örnekler incelendiğinde bunun bir zorluk olmadığını göreceksiniz. Osmanlıca...

Kelime İçindeki Kalın Sesler

Kelimenin ilk harfi kalın veya ince karşılığı olan harflerden biri olmadığı zaman ise, kelimenin içinde kalın bir harf olup olmadığına bakılır. Eğer kelimenin içerisinde kalın bir harf...