Cuma, Temmuz 1, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

Okuma Metinleri

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Irkçılık Virüsü

Efendim, ırkçılık da bünyeye zarar veren zararlılar kadar tehlikeli ve aynı zamanda bulaşıcı özelliği de bulunan bir virüstür… İnsanlık tarihinde tefrika, ayrılık sebepleri arasında...

Bu Topraklar Hicret Yurdudur

DİB Cuma Hutbelerinden derlenmiştir Bir gün Resul-i Ekrem (sav)’in müezzini Bilâl-i Habeşi ve sahabeden Ebû Zer el-Gıfârî (ra) tartışmışlardı. Tartışma esnasında Ebû Zer, siyahî olan...

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi ( وَحْدَهُ ) Şu kelimede şifâlı ve saadetli bir müjde vardır. Şöyle ki: Kâinâtın ekser envâıyla alâkadâr ve o alâkadârlık yüzünden perişan ve keşmekeşlik içinde boğulmak derecesine...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

İmparatorluk dilleri üzerine çalışmalar yapan, dilimizin inceliklerini çok iyi bilen değerli edebiyatçılarımızdan rahmetli Nihad Sami Banarlı “Türkçenin Sırları” isimli kıymetli eserinde yeryüzünde ve cihan...

En Dehşetli Bir Beddua: Gezeteci Ol

Peyami Safa (Hikmet, No: 38, 25 Ramazan 1330) Geçen gün, siyasetle müştagil bir dostumun yanına gitmiş idim. Bana şöyle diyordu: “Türlü felaketler gördüm, felaketlerle dolu...

İhtâr-ı Mahsûs

Ey evliyâ-yı umûr! Tevfik isterseniz, kavânîn-i âdetullâha tevfîk-i hareket ediniz. Yoksa tevfîksizlik ile cevâb-ı red alacaksınız. Zira maruf umum enbiyânın memâlik-i İslâmiye ve Osmaniyeden zuhuru,...

Medya Okuryazarlığı Nedir?

Medyaya eleştirel yaklaşmaktır.                    Dikkatli seyret, eleştirel bak, kendi aklınla değerlendir demektir. Kendi medya içeriklerini üretmeyi bilmektir. Medya okuryazarlığı, medya iletilerine erişebilme, bunları çözümleyip anlamlandırabilme, değerlendirebilme, gerektiğinde iletebilme...

Akşemseddin’den Fatih’e

آق شمس الديندن فاتحه  هو المعز النصير تحيّات زاكيات و تسليمات صافيات ابلاغ قيلمقدن صوڭره  جناب كريمه  معروض اولدركه ، بو حادثه كه  اول كمي اهلندن اولدي، قلبه ...

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi İnsan kendi vazîfesini yapmalı, Cenâb-ı Hakk’ın vazîfesine karışmamalıdır. Meşhurdur, bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz’in ordusunu müteaddid def‘alar mağlûb eden Celâleddîn-i Hârzemşâh harbe giderken, vüzerâsı...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

Sevgili dostlar, bahar aylarının sonuncusu mayıs geldi. Nisanı uğurladık. Mayıs bereketleri, güzellikleri ile merhaba dedi elhamdülillah… Bu sayıda “nereden nereye” diyebileceğimiz kelime ve deyimlerimizin...

Sanayi-i Der Memalik-i Osmaniye

İslam’da anife vardır, sınaiden taazzüz eder dedikleri laf sahih olamaz. Zira İslam diyanetçe dahi sınaii makbul ve muazzez tutar. Her büyük zatı bir sanatla...

Ahi Teşkilatının Toplumsal Faydaları

Ahi Teşkilatı; ticari, askeri ve siyasi birçok fayda sağlayarak günlük hayatın düzenlenmesinde önemli rol oynamıştır. Ahilik Teşkilatı, kalfa-usta ilişkisini geliştirerek kalfaların hem mesleki hem...

Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi ve Tarım Politikaları

Tımar; tarımla ilgilenen reayanın yetiştirdiği sipahilerin geçim kaynakları olan dirliklerine verilen isim olup, devletin ücret veya maaş̧ tahsis etmeksizin yetiştirdiği askerlere tahsis ettiği ve...

Sanat, Ziraat, Ticâret

Sual: Eskiden İslâmlar zengin, onlar fakir idiler. Şimdi her yerde kaziye bil‘akistir. Hikmeti nedir? Cevap: İki sebebi biliyorum: Birincisi: لَيْسَ لِلْأِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰي   olan...

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi Hem insan, nihâyetsiz acziyle nihâyetsiz beliyyâta ma‘rûz ve hadsiz a’dânın hücumuna mübtelâ ve nihâyetsiz fakrıyla beraber nihâyetsiz hâcâta giriftâr ve nihâyetsiz metâlibe muhtaç olduğundan,...

Bir Dergi Bir Yazı

Ve Kâle(Mana-yı Beyt) Her kimin dostluğu Hak Teala Hazretleri için olmaz ise onun dostluğu kendsinden hatar üzeredir.Birinci sınıf talebesinden Mustafa Halid (Ve Kâle Âhar) (Mana-yı Beyt) Senin...

Musiki Beşikten Mezara Kadar Hatta Öldükten Sonra da İnsanları Terk Etmez

Musiki, evvela bizi ninnilerle uyutur, ilahileriyle hissiyat-ı diniyemize kuvvet verir. Terbiyevi şarkılar ve vatani marşları ile hamiyet ve muhabbet-i vataniyemizin inkişafına hizmet eder. Hissiyat-ı...

Ordu Oluşturma Kültürü

Osmanlı Kırım’ı kaybettikten sonra büyük devlet kategorisinden çıkmaya başlamış ve 1915 Viyana Kongresinden sonra ise Avrupalı büyük devletlerin kendi aralarındaki sorunları bir süre için...

Askeri Teşkilâtın İcmali

Osmanlıların askeri teşkilatında Anadolu Selçuklularıyla İlhanlıların ve Memluklerin az çok tesirlerini görmekteyiz. Osmanlı kuvvetleri kapıkulu, eyalet -ki bunda hudut kuvvetleri de dahildir- ve deniz...