Çarşamba, Eylül 28, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

Bunları biliyor muydunuz?

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Padişah İçin Kitap Ciltleyen Mücellid

Cild yapan sanatkârlara mücellid denilmektedir. Mücellidliğin tarihi, bilindiği kadarıyla Romalılar dönemine kadar geri götürülebiliyor. İslam tarihinde ise en eski cildlenmiş kitaplara, Mısır ve Tunus’ta...

Biliyor muydunuz?

Sultan II. Abdülhamid, Mühendislik Mektebine Kimya Laboratuvarı Yaptırmıştı Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn, Sultan III. Selim tarafından mühendis yetiştirmek üzere 1795 senesinde Hasköy’de açılmıştır. Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn...

Osmanlı’da Kale Döven Topları Dökmek İçin Askerî Birlik Kurulmuştu

عثمانليده قلعه دوگن طوپلری دوكمك ایچون عسكری برلك قورولمشدی استانبولڭ فتح ايديلمه سنده صاواش طوپلرینڭ رولی هركسڭ معلوميدر. قوشاتمه صیره سنده دیو طوپلرله استانبولڭ سورلری دوگولمش و...

İlk Modern Belediye: Altıncı Daire-i Belediye

Bugünkü anladığımız anlamda ilk modern belediye Beyoğlu’nda 1858 senesinde kurulmuştur. Tanzimat’tan önce şehirlerin belediye başkanlığı görevini kadılar yerine getirirlerdi. Tanzimat’tan sonra önce beledî hizmetleri...

Biliyor muydunuz?

Sultan 2. Abdülhamid’in Ressamı: Zonaro Sultan 2. Abdülhamid’in hususî ressamı Fausto Zonaro, 1854 senesinde İtalya’nın Padova şehrinde dünyaya gelmiştir. Resme olan yatkınlığı küçük yaşlardan itibaren...

Osmanlı’da Medreseler

Osmanlı’da ilk öğretimin yapıldığı sıbyan mekteplerinin ardından, orta ve yüksek öğretim, medreselerde tahsil edilirdi. Osmanlı Devleti’nde ilk medresenin Orhan Gazi tarafından 1331 senesinde İznik’te...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

قيمتلي دوستلر، جمره لرڭ اڭ صوڭنجيسنڭ ده  دوشديگي قيشدن چيقديغمز، بهارڭ ايلك آيي اولان مارت آينده يز الحمد للّٰه. بركتلي بر قيش موسمي ياشادق و شيمدي...

Kabe’ye Gönderilen Taşlar

Peygamber Efendimizin (sav) gençliğinde (605 senesinde), yangın ve sel gibi afetlerden zarar gören Kâbe tamir edilecekti. Mekkeliler tarafından bu iş için ayrılan bütçe yeterli...

Kırım’ın Osmanlı’ya Bağlılığı 

قيريم خاني، ايراندن كلن بو فارسجه  نامه لري تركجه يه  ترجمه  ايتديره رك سلطان ١نجی محموده  خبر ويريلمك أوزره  استانبوله  كوندرمشدر. روس اشغالنه  قدر قيريمڭ عثمانلي يه  باغليلغي...

Hamîdiye Hicaz Demiryolu Komisyon-ı Âlîsi

عين راپورده ايكي سنه يه ياقين زمان ايچنده خطّڭ نه قدرلق قسمنڭ تماملانديغي و نه قدر كوپرو و منفذ انشا ايديلديگندن بحث ايديلمكده در. حجاز دمير...

Osmanlı’da Kıbrıs

قبريس، ١٤٨٩ سنه سنده  ونديكليلرڭ حاكميتي آلتنه  كيرمشدر. ونديكليلر، ١٥١٧ سنه سنده  قدر مملوكليلره  خراج أوده مشلردر. ١٥١٧’ده  عثمانليلر، مصري فتح ایدنجه  قبريسڭ خراجي عثمانلي دولتنه ويريلمه يه ...

Dâhiliye Nezâreti Sicill-i Ahvâl Defterleri

عثمانلي دولتنده كي داخليه  نظارتي، كونمزده كي ايچ ايشلري باقانلغنه قارشيلق كلمكده در. داخليه  نظارتنڭ مركز و طشره  تشكيلاتنده  چاليشان مأمورلرڭ حال ترجمه لرينڭ بولونديغي دفترلره  سجل عمومي...

Sokullu’nun Don ve Volga Nehirlerini Birleştirme Projesi

صوقوللينڭ طوڭ وولغه  نهرلريني برلشديرمه  پروژه سي آلتين اورده  خانلغنڭ ييقيلمه سنڭ آردندن، طوپراقلري أوزرنده  يڭي خانلقلر اورته يه  چيقمشدر. بو آراده  اولوشان بوشلقدن استفاده  ايدن روسلر، كوچلنمه يه ...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk (Eylül 2021)

Değerli dostlar, sonbaharın bu ilk ayı olan eylülde, köken itibariyleKur’an kaynaklı başka bir kelimenin kökenlerine bir yolculuk yapacağız. “Kelime, Kelam, Kelam ilmi, Kelimat, Kelamullah,...

Müzekkire

Müzekkireler, genel olarak alt birimden üst makama yazılan belge türleri arasındadır. Çoğunlukla aynı kurumun alt kademedeki bir biriminden, üst kademedeki birimlerine yazılmışlardır. Müzekkirelerle, bir...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk (Ağustos 2021)

Sevgili dostlar, Büyük Sultan Alparslan, 1071 senesinin sıcak bir Ağustos ayında Malazgirt zaferini kazanan ordusunun önüne kefen niyetiyle giydiği beyaz elbiselerle çıkmış ve neticede...

Tahsinname

Osmanlı’da devlet memurlarına veya öğrencilere başarılı olmaları durumunda verilen belgelere tahsinname denilmekteydi. Öğrencilere verilen tahsinnamelere, aferin ya da nişâne-i takdîr de denilmiştir. Günümüzde takdir...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk (Temmuz 2021)

Sevgili dostlar, bu sayımızda islam kaynaklı, Kur’ân kökenli dilimizde hâla canlılığını sürdüren şehadet kökünden türeyen “Şehâdet, Şâhid, Şehîd, Şühedâ, Şuhûd, İşhâd, Meşhud, Meşhudat, Meşhed,...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk (Haziran 2021)

Değerli dostlar, kişinin kullandığı kelimeler, ifadeler, benzetmeler onun karakterinin dışavurumudur. Bizler kelimelerle düşünüp, kelimelerle duygularımızı ve fikirlerimizi dış dünyada resmederiz. Kullandığımız kelimeler sanki bir...

Divan-ı Hümayun Kalemlerinin Uzman Personel İhtiyacı Hakkındaki İlmühaber

Osmanlı Devleti’nin en üst yönetim organı olarak nitelendirebileceğimiz Dîvân-ı Hümâyûn’a ‘Padişah Dîvânı’ da diyebiliriz. Sultan II. Mahmud’un devlet teşkilatında yaptığı köklü değişiklikler ile birlikte...