İ’tilâ

120.sayı Bir Dergi Bir Yazı
(1) On beş günde bir neşr olunur risaledir. (2) İnşallahü’l-kerim gayretimiz i‘tilamıza bais olur. Zaten hangi gayret var ki müeddi-i terakki, hangi sa‘y var ki mucib-i i‘tila olmasın. (3) Mekârim-i Ahlak Mekârim-i ahlak insanın bir hadd-i hakikisidir, sözü bir kaziyye ise de öyle sıdka-i kizbe ihtimali olanlardan olmayıp yalnız kendisi için ihtimal-i kizb tasavvur olunmayacak bedihiyyetü’s-sıdk bir kaziyyedir. İnsaniyet tahakkuk eder ise elbette mekarim-i ahlak ile tahakkuk eder. Mekarim-i ahlaktan sarf-ı nazar edenler insanı hayvan-ı natık tarifindeki o koca hayvanlıktan hiçbir zaman kurtaramazlar. (4) Nevruzdaki buhl ve israftan Ma-ba‘d İsraf bi...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız