İslam Dünyası

121.sayı Bir Dergi Bir Yazı
(2) Kurban Bayramı İşbu Kurban Bayramı’nı kardeşlerimize tebrik ederek umum Müslümanlar hakkında bais-i yümn ü saadet olmasını temenni eyleriz: Rabbena enzil aleyna maideten mine’s-semai tekûnu lenâ ‘îden li-evvelinâ ve ahirinâ ve ayeten minke verzuknâ ve ente hayru’r-razikin* * Maide 114; Ey Rabbimiz olan Allah! Bize gökten bir mâide (bir sofra) indir ki, (o iniş günü) bizim için, hem evvelimiz, hem âhirimiz (sonra gelenlerimiz) için bir bayram ve senden bir mucize olsun! Bizi rızıklandır; çünkü sen, rızık verenlerin en hayırlısısın. (3) Acı hakikatler i’tiraf olunmadıkça ıslah mümkün olamaz. “İslam Dünyası” neden bu nam ile bi...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız