Pazar, Kasım 29, 2020
- Tanıtım -

KONU:

86. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Napolyondan Fransa’ya Mesaj Var

ناپوليوندن فرانسه يه  مساژ وار 1835-1839 yılları arasında yüzbaşı rütbesiyle Türkiye’de bulunan sonraki yıllarda ülkesinin...

Ayın Sözü

"Önce doğruyu bilmek gerekir." Farabi Çıktı alabileceğiniz formattaki dosya yazının devamında... İndirmek...

Bosnalı Cezzar Ahmed Paşa Ve Napolyon Bonapart

بوسنه لي جزّار احمد پاشا و ناپوليون بوناپارت Boşnak Cezzar Ahmet Paşa’nın, Akka Kalesi’ni kuşatan...

Osmanlı Devletinin Üstünlük Sebepleri

عثمانلي دولتنڭ أوستونلك سببلري Halil İnalcık İstanbul Fatihi 2. Mehmedden başlayarak...

Beyt-i Berceste: Mevlid-i Nebi

Mevlid-i Nebevî ile Mi‘râciye’nin okun­ması, gayet nâfi‘ ve güzel âdettir. Ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı ictimâiye-i İslâmiyenin gayet latîf ve...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk – 76

Kıymetli dostlar, bir bilgeye sordular: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?” Büyük filozof, şöyle cevap...

Balkanlar’ın En Yaşlı Gölü: Ohri

بالقانلرڭ اڭ ياشلي كولي: اوخري Günümüzde bir kısmı Makedonya, bir kısmı da Arnavutluk sınırları...

Fransa’nın Tarihinde Akka da Var

Akka Zaferi, Osmanlı tarihinde savunma savaşı neticesinde kazanılan ve tarihe geçen önemli kahramanlık hadiselerinden biridir. Bununla birlikte Fransız İhtilali’nin akabinde Fransa’nın siyasi...

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Harf ve kelime çalışmalarına devam ediyoruz. Silik harflerin üzerinden geçerken dikkatle yazmaya ve acele etmemeye çalışalım. Elinizin alışması ve yazınızın güzelleşmesi için...

Helal Lokma

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat...

Yel ve Tedavisi

(Kaysûnîzâde Nidâî Muhammed Çelebi El-Ankaravî, Menâfiʻu’n-Nâs, vr. 66a-66b) Yirmi dokuzuncu bâbda gövde-i insânda peydâ olan yelleri ki âdemi zebûn...

Osmanlıdan Yemek Tarifleri

Güveç Balığı Balıkların envaı kesir olduğu gibi tabhı dahi türlü türlü olup edna...

Tarihten Notlar (Ekim 2020, 86. Sayı)

Bu Kitap Değil, Türkistan Ülkesidir(Divanü Lügati’t-Türk)

Ödüllü Bulmaca (86. Sayı)

Yukarıda verilen metinde işaretli kelimelerin günümüz Türkçesi ile okunuşlarını aşağıdaki boşluklara yazın. Numaralı daireleri denk gelen harfleri rakam sırasına göre aşağıya yazıp...