Çarşamba, Ağustos 10, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

108. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Baş Muharir

Gümüş Ada Edremit körfezinden Çandarlı körfezine kadar uzanan, zeytin ağaçlarıyla kaplı olması hasebiyle akşam üzerleri yaprakların gümüş rengine dönmesinden dolayı Türkler tarafından gümüş ada denilen...

Adalar Meselesi

İsmail Hami | İctihad Dergisi, 30 Mayıs 1329 Küre-i arz, tecelliyat-ı garibe-i coğrafyasının hemen kâffesini Türkiye’de izhar etmiş gibidir. Onun için sevgili memleketimiz yalnız sekenesi...

Aleksandros’tan Miçotakis’e İhtar

Evvelen ara sıra, şu son zamanda ise hızlı bir giriş yaptı Yunanistan Türkiye gündemine. Medyada hep bir Miçotakis dolaşıyor. O ada senin bu ada...

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi “Oğlum paşa olsun!” diye, bütün malını verir. Hâfız mektebinden alır, Avrupa’ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdi­ğini düşünemiyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor....

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

سوكيلي دوستلر، بو آغستوس آينده  يينه  كونلك ديلده  چوقجه  قوللانديغمز اما كوكننى چوق بيلمديگمز كلمه لرڭ كچمشنه  برابر بر يولجيلق ياپاجغز. برلكده ، يڭي كلمه لر طانيدقجه ...

Biliyor muydunuz?

Sultan II. Abdülhamid, Mühendislik Mektebine Kimya Laboratuvarı Yaptırmıştı Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn, Sultan III. Selim tarafından mühendis yetiştirmek üzere 1795 senesinde Hasköy’de açılmıştır. Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn...

Belge Okumaları

Ege Adaları Asla Bölgesel Bir Sorun Değildir Tarihin ilk dönemlerinden beri çevredeki kara devletlerinin dikkatini çekerek büyük bir mücadele sebebi olan Ege Adaları, Bizans hâkimiyeti...

Osmanlıca Yazabiliyorum

Ümid Zira (Asya’daki) hürriyet, milliyeti gösterdi. Milliyet sadefinde olan İslâmiyet’in cevher-i nuranisi tecelliye başladı. İslâmiyet’in ihtizazını ihbar etti ki, her bir Müslim, cüz’-i ferd gibi...

Osmanlı Tıbbından

Mizaç İlmi-3 Transkripsiyon Fasl-ı Fiʼl-Mizâciʼl-Hâss Her şahsın bir mizâcı ve iʻtidâli vardır ki onunla sağdır. Meselâ Zeydʼin bir mizâc  ve iʻtidâli vardır ki sağlığı onunladır. Zeyd eğer...

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Amasya Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî Dördüncü ordu-yıHümayun erkanından mir livaMustafa Naîm PaşanınHalîlesi HanımınRûhîçün rızâen lillahi’l-Fatiha gafarallahu lehumâVe ahsene ileyhimâ âmîn 23 Şubat sene 1316 Tahtalı Minare Camii...

Bir Dergi Bir Yazı

Mirsâd “İnne Rabbeke leb’i-mirsâd” irsal-i rusül ve inzal-i kütüb ile kullarının hayır ve şer amellerine göre istediklerini i’ta etmek mirsadü’r-Rab’dır. Abdin mirsadı ise, cemaatle eda-yı...

Seyyah

İstanbulun Hamal (Mola) Taşları Şefkat Medeniyeti Osmanlı Devlet-i Aliyesi, her meslek grubuna saygı göstermiş ve ince düşünceliliğini bir taşa veya yapıya bile yansıtmıştır. Hamal taşları...

Tarihten Notlar

Milleti Doğuran Da Ana, Yaşatan Da Harp Mecmuası’nda yer bulmuş gerçek olduğu aktarılan bir hikâye vardır. Hikâyenin şahidi, yaşayanı genç bir subay olan Abdülkadir Kemal’dir…...

Bulmaca

Hukuk ve Ceza Dersleri kitabından alınan sayfadaki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak...