Cuma, Temmuz 1, 2022
- Tanıtım -spot_img

YAZAR:

Osmanlıca Dergisi

1329 YAZISI MEVCUT

Bu Topraklar Hicret Yurdudur

DİB Cuma Hutbelerinden derlenmiştir Bir gün Resul-i Ekrem (sav)’in müezzini Bilâl-i Habeşi ve sahabeden Ebû Zer el-Gıfârî (ra) tartışmışlardı. Tartışma esnasında Ebû Zer, siyahî olan...

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret...

Kitabe Okumaları

Âişe Sıddîka HanımMezartaşı / Amasya Bâkî HûYâ ilâhî ol Muhammed hakkîçünOl şefâ‘at-kân Ahmed hakkîçünAfv idüb cümle günâhım kıl himmetiOl Habîbin nur veçhi hürmetiÜHâcegân-ı dîvân-ı HümâyûndanSâbık...

Bir Dergi Bir Yazı

Gaye-i Hilkat İnsan bu cedelgâh-ı dünyada (çekişme yerinde) feylesof olsun, bütün manasıyla hayret-i fikriyeye malik bulunsun, hüner sahibi olsun, ne olursa olsun esbab-ı maişetle (yaşamak...

Ödüllü Bulmaca

Mülteci ve muhacir iaşelerinin bu husustaki talimata uygun olarak yürütülmesine dair belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş...

En Dehşetli Bir Beddua: Gezeteci Ol

Peyami Safa (Hikmet, No: 38, 25 Ramazan 1330) Geçen gün, siyasetle müştagil bir dostumun yanına gitmiş idim. Bana şöyle diyordu: “Türlü felaketler gördüm, felaketlerle dolu...

İhtâr-ı Mahsûs

Ey evliyâ-yı umûr! Tevfik isterseniz, kavânîn-i âdetullâha tevfîk-i hareket ediniz. Yoksa tevfîksizlik ile cevâb-ı red alacaksınız. Zira maruf umum enbiyânın memâlik-i İslâmiye ve Osmaniyeden zuhuru,...

Medya Okuryazarlığı Nedir?

Medyaya eleştirel yaklaşmaktır.                    Dikkatli seyret, eleştirel bak, kendi aklınla değerlendir demektir. Kendi medya içeriklerini üretmeyi bilmektir. Medya okuryazarlığı, medya iletilerine erişebilme, bunları çözümleyip anlamlandırabilme, değerlendirebilme, gerektiğinde iletebilme...