Cuma, Temmuz 1, 2022
- Tanıtım -spot_img

YAZAR:

İbrahim Sarıtaş

22 YAZISI MEVCUT

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi ( وَحْدَهُ ) Şu kelimede şifâlı ve saadetli bir müjde vardır. Şöyle ki: Kâinâtın ekser envâıyla alâkadâr ve o alâkadârlık yüzünden perişan ve keşmekeşlik içinde boğulmak derecesine...

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi İnsan kendi vazîfesini yapmalı, Cenâb-ı Hakk’ın vazîfesine karışmamalıdır. Meşhurdur, bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz’in ordusunu müteaddid def‘alar mağlûb eden Celâleddîn-i Hârzemşâh harbe giderken, vüzerâsı...

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi Hem insan, nihâyetsiz acziyle nihâyetsiz beliyyâta ma‘rûz ve hadsiz a’dânın hücumuna mübtelâ ve nihâyetsiz fakrıyla beraber nihâyetsiz hâcâta giriftâr ve nihâyetsiz metâlibe muhtaç olduğundan,...

Beyt-i Berceste

Cümle-i Tevhidiye(1) لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ da şöyle bir müjde var ki: Hadsiz hâcâta mübtelâ ve nihâyetsiz a’dânın hücumuna hedef olan rûh-u insânî, şu kelimede öyle bir...

Beyt-i Berceste

Risalet-i Ahmediye (asm) رسالت احمديه  Köşe Penceresi توحيدڭ بر برهان ناطقي اولان ذات احمديه، (ع ص م) رسالت و ولايت جناحلريله، يعني كندندن أوّل بتون انبيانڭ تواتريله  اجماعلريني؛ و...

Beyt-i Berceste (Eylül 2021)

Bâb-ı Tevekkül İman tevhidi, tevhîd teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder. Fakat yanlış anlama. Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı, dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teşebbüs ise, bir nevi duâ-yı fi‘lî telakki ederek; müseb­bebâtı yalnız Cenâb-ı...

Beyt-i Berceste: Muharremü’l-Haram

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ümm-ü Seleme’nin, daha diğerlerin rivayet-i sahihi ile haber vermiş ki: “Hazret-i Hüseyin, ‘Taff’ yani Kerbelâ’da katle­dilecektir.” Elli sene sonra aynı vaka-i...

Beyt-i Berceste: Kabe-i Muazzama

 (Osmanlıca Lem’alar, s.133.) Âdetâ bayram namazlarında âlem-i İslâm’ın zikir ve tesbîhiyle zemin, âlem-i İslâm’ın zelzele-i kübrâsına mazhar olup, aktâr ve etrafıyla “Allâhü Ekber” deyip, kıblesi Ka‘be-i Mükerreme’nin...

Hazret-i İnsan

Ey insan! Sen, nebâtî cismâniyetin cihetiyle ve hayvânî nefsin i‘tibâriyle sağîr bir cüz’, hakir bir cüz’î, fakir bir mahlûk, zayıf bir hayvansın ki, bütün dehşetli...

Beyt-i Berceste: Şehr-i İstanbul

Hem nakl-i sahîh-i kat‘î ile  deyip, İstanbul’un İslâm eliyle feth olacağını ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih’i, yüksek bir mertebe sâhibi olduğunu haber vermiş, haber verdiği gibi...