Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Ulucami- Antakya

Küllü nefsin zâikatü’l-mevt

Müslim Talat Efendi zade mutasarrıfîn-i kirâm
Ve fudalâ-yı benâmdan edîb nüktedân
Şâir-i şîrîn-i zebân olub
Rumeli beylerbeyi pâyelülerine
Hâiz Fahim Paşanın rûhîçün
Rızaen lillahi teâla’l-Fâtiha

Fi 14 Rebiülevvel sene 1325

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol