Bir Dergi Bir Yazı

Bahar

Dersaadet ve taşralar için abone bedeli 2 kuruş olup altı aylığı yoktur. Posta ücreti 6 kuruştur.

Mesleğimize muvafık Köprübaşı’ndaki 4 numara kütüphane-i Osmani ile Çemberlitaş’ta kitapçı Celil Ağaya bırakmalıdır.

(Ulum, fünun, edebiyat ve sair mevadd-ı nafiadan bahis olup nur-ı seyyidkâna mahsus olarak on beş günde bir çıkar)

Numara 1 Cemaziyelahir sene 1300 (Bir nüshası 50 paradır) 27 Mart sene 1299 1 cild

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol