Aileye Ait Vecibeler

Sırat-ı Müstakim, 12 Mayıs 327, Perşembe, c. 6

Cemiyat-ı medeniyede ailenin pek mühim bir mevkii vardır. Zira ailenin cemiyete nispeti, efradın aileye nispeti gibidir. Demek, ikincisi salah bulursa birincisinin de salah bulması; ikincisi bozulursa birincisinin de bozulması pek tabiidir. Onun için hukema-yı alem bilhassa asr-ı hazırda bütün himmetlerini ailelerin ıslahına tevcih ediyorlar. Aileler nasıl idare edilmek lazım geleceğini halka öğretmekle meşgul oluyorlar. Saadet-i ailenin mevcudiyeti iki şeye mütevakkıftır ki o da ailelerin manevi, maddî suretlerde ıslahından ibarettir. Şüphe yoktur ki bu iki vazife aile reisine aittir. Daha doğrusu medeniyet-i hakikiyyenin kendisine âmir bulunduğu en büyük vecibedir. Biz bundan dolayı aile babasının boynuna iki vecibe yükleriz ki her ikisini kanun-ı hayatın hükmü icabınca ifaya çalışması farzdır.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol

Cemiyat-ı medeniyede ailenin pek mühim bir mevkii vardır. Zira ailenin cemiyete nispeti, efradın aileye nispeti gibidir. Demek, ikincisi salah bulursa birincisinin de salah bulması; ikincisi bozulursa birincisinin de bozulması pek tabiidir. Onun için hukema-yı alem bilhassa asr-ı hazırda bütün himmetlerini ailelerin ıslahına tevcih ediyorlar. Aileler nasıl idare edilmek lazım geleceğini halka öğretmekle meşgul oluyorlar. Saadet-i ailenin mevcudiyeti iki şeye mütevakkıftır ki o da ailelerin manevi, maddî suretlerde ıslahından ibarettir. Şüphe yoktur ki bu iki vazife aile reisine aittir. Daha doğrusu medeniyet-i hakikiyyenin kendisine âmir bulunduğu en büyük vecibedir. Biz bundan dolayı aile babasının boynuna iki vecibe yükleriz ki her ikisini kanun-ı hayatın hükmü icabınca ifaya çalışması farzdır.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol