Aile Toplumun Özüdür

Bundan yüz sene evvel, Bediüzzaman Said Nursi Hanımlar Rehberi isimli eserinde karşılaştığı durumu şöyle beyan ediyordu:

“Benimle görüşen ekser dostlardan, kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim, “Eyvah!” dedim. “İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâh ı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?” dedim. Sebebini aradım. Bildim ki: Nasıl, İslâmiyet’in hayat-ı ictimâiyesine ve dolayısıyla din-i İslam’a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesâtıyla sefahate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim ve bildim ki, bu millet-i İslam’a bir dehşetli darbe, o cihetten geliyordu.”

Yine yüz sene evvel Sebilürreşad dergisinde Auguste Comte’tan iktibasla deniliyordu ki “…Nizam-ı hakiki-i kevnin hilafında kadınlar, rızaları olmaksızın kendilerini müdafaa gayretinde bulunan birtakım adamların onların namına talep etmekte oldukları şu müsavat-ı maddiyeye nail olurlarsa o zaman halet-i ruhiye ve ahlakiyeleri ne kadar fesada uğrayacak, bozulacaksa heyet-i ictimaiyeye karşı olan vazifeleri de o nispette halel-dar olacaktır.”

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol

Bundan yüz sene evvel, Bediüzzaman Said Nursi Hanımlar Rehberi isimli eserinde karşılaştığı durumu şöyle beyan ediyordu:

“Benimle görüşen ekser dostlardan, kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim, “Eyvah!” dedim. “İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâh ı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?” dedim. Sebebini aradım. Bildim ki: Nasıl, İslâmiyet’in hayat-ı ictimâiyesine ve dolayısıyla din-i İslam’a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesâtıyla sefahate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim ve bildim ki, bu millet-i İslam’a bir dehşetli darbe, o cihetten geliyordu.”

Yine yüz sene evvel Sebilürreşad dergisinde Auguste Comte’tan iktibasla deniliyordu ki “…Nizam-ı hakiki-i kevnin hilafında kadınlar, rızaları olmaksızın kendilerini müdafaa gayretinde bulunan birtakım adamların onların namına talep etmekte oldukları şu müsavat-ı maddiyeye nail olurlarsa o zaman halet-i ruhiye ve ahlakiyeleri ne kadar fesada uğrayacak, bozulacaksa heyet-i ictimaiyeye karşı olan vazifeleri de o nispette halel-dar olacaktır.”

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol