Osmanlı Tıbbından

Mizaç İlmi-3

Transkripsiyon

Fasl-ı Fiʼl-Mizâciʼl-Hâss

Her şahsın bir mizâcı ve iʻtidâli vardır ki onunla sağdır. Meselâ Zeydʼin bir mizâc  ve iʻtidâli vardır ki sağlığı onunladır. Zeyd eğer Amr mizâcına girse hasta olur. Ve her iklîmin bir mizâcı ve iʻtidâli vardır ki sağlığı onunladır.

9a

Meselâ Hindistan halkının bir mizâcı ve iʻtidâli vardır ki onunla sahîh mizâclıdır. Ve Saklab (Slav) ve Çin halkının dahi başka mizâc ve iʻtidâlleri vardır ki Saklabʼı ve Çinʼi Hindî mizâcına girse hasta olur. Kezâlik Hindî Saklab ve Çin mizâcına girse hasta olur. Bir vilâyet halkı bir vilâyet halkından muʻtedil olur. Ve nevʻ-i insânın bir sınıfı bir sınıfından muʻtedil olur. Bunda tafsîl çokdur. Bahs-i teşrihe lâyık olmamağın tayy olundu.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol

Transkripsiyon

Fasl-ı Fiʼl-Mizâciʼl-Hâss

Her şahsın bir mizâcı ve iʻtidâli vardır ki onunla sağdır. Meselâ Zeydʼin bir mizâc  ve iʻtidâli vardır ki sağlığı onunladır. Zeyd eğer Amr mizâcına girse hasta olur. Ve her iklîmin bir mizâcı ve iʻtidâli vardır ki sağlığı onunladır.

9a

Meselâ Hindistan halkının bir mizâcı ve iʻtidâli vardır ki onunla sahîh mizâclıdır. Ve Saklab (Slav) ve Çin halkının dahi başka mizâc ve iʻtidâlleri vardır ki Saklabʼı ve Çinʼi Hindî mizâcına girse hasta olur. Kezâlik Hindî Saklab ve Çin mizâcına girse hasta olur. Bir vilâyet halkı bir vilâyet halkından muʻtedil olur. Ve nevʻ-i insânın bir sınıfı bir sınıfından muʻtedil olur. Bunda tafsîl çokdur. Bahs-i teşrihe lâyık olmamağın tayy olundu.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol