Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Amasya

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî

Dördüncü ordu-yı
Hümayun erkanından mir liva
Mustafa Naîm Paşanın
Halîlesi Hanımın
Rûhîçün rızâen lillahi’l-
Fatiha gafarallahu lehumâ
Ve ahsene ileyhimâ âmîn

23 Şubat sene 1316

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol