Osmanlı Tıbbından

Mizaç İlmi-2

Transkripsiyon

Fasl-I Fî Beyâniʼl-Mizâc Ve Keyfiyyetihî

Hakîm-İ Aleʼl-Itlâk Ve Mübdiʻ-İ Hallâkʼın Emri İle Bu Dört Anâsır Birbiri İle Muhtelit Olup İhtilâtları Birbirinin Harâret Ve Bürûdet Ve Yübûset Ve Rutûbetin Aslında Olan Haddinden İndirdikden Sonra Bir Hâlet-İ Mutavassıta Zuhûr Eder Ki Mizâc Derler. Mizâc Dahi Ya Muʻtedildir Ya Gayr-I Muʻtedil. Eğerçi Muʻtedil-İ Hakîkî Yokdur Demişler Ammâ Nisbet İle Mizâc Bir Mertebeye Vâsıl Ola Ki Onda Olan Harâret Ve Bürûdet Ve Yübûset Ve Rutûbet Lâzım Olacak Hadden Ziyâde Ve Noksân Olmaya, Ona Muʻtedil Derler. Emzice-İ Hayvânâtda Muʻtedil Mizâc İnsândır. İnsânın Dahi Baʻzı Uzvunun Harâreti Baʻzının Bürûdetine Mukâbil Eder. Muʻtedil-İ

8a

Hakîkîye Yakın Olur. Benî Nevʻ-İ İnsânda Muʻtedil-İ Hakîkî Bâʻis-İ Îcâd-I Mümkinât Ve Sebeb-İ Âferîniş-İ Mevcûdât Olan Fahr-İ Âlem Muhammedinüʼl-Mustafâ Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem Hazretlerinin Mizâc-I Kuds-İ İmtizâclarıdır Deyü İttifâk Etmişlerdir.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol