Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Şemsi Paşa Camii Hüve’l-Bâkî Merhûm ve mağfurun leh El-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi’l-gafûr Şemsi Paşa zâde Bolulu İbrahim Bey ruhuna El-Fâtiha Sene 1200 Mezar Taşı Kitabesi1 / Şemsi Paşa Camii Merhûm Bolulu Hüseyin Efendi Rûhîçün El-Fâtiha Sene 1126 Şemsi Paşa Camii imamı / Üsküdar Merhûm ve mağfur Şemsi Paşa Camii imamı Buhuri…

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol