Bir Dergi Bir Yazı

İ’tisam

İslamiyet’le Alakadarlığımızın Derecesi

Bazıları, fikirlerimizin din ile pek ziyade meşgul olduğunuz, bu sebeple dünya umurunu ihmal eylediğimizi iddia ederler. Bu müddei doğru mudur? Bizim dine dair düşüncelerimiz, zihinlerimizi pek ziyade işgal eylediği hakimane bir vaziyetle beyan edilegelen malumatımız neden ibarettir?

Din-i İslam nazarında dünya, ahiret için bir müddehar, ve asıl gaye devam ve bekayı haiz-i ahiret olup dünyada atalet, ukbayı harab edeceği cihetle, müstakbelde mesud olmak için halde saniye fevt etmeyerek çalışmamız lazım gelirken teessüfe şayandır ki hemen umumiyetle ahireti unutmuş olduğumuz için dünyaya da gereği gibi ehemmiyet verilmemiştir.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol

İ’tisam

İslamiyet’le Alakadarlığımızın Derecesi

Bazıları, fikirlerimizin din ile pek ziyade meşgul olduğunuz, bu sebeple dünya umurunu ihmal eylediğimizi iddia ederler. Bu müddei doğru mudur? Bizim dine dair düşüncelerimiz, zihinlerimizi pek ziyade işgal eylediği hakimane bir vaziyetle beyan edilegelen malumatımız neden ibarettir?

Din-i İslam nazarında dünya, ahiret için bir müddehar, ve asıl gaye devam ve bekayı haiz-i ahiret olup dünyada atalet, ukbayı harab edeceği cihetle, müstakbelde mesud olmak için halde saniye fevt etmeyerek çalışmamız lazım gelirken teessüfe şayandır ki hemen umumiyetle ahireti unutmuş olduğumuz için dünyaya da gereği gibi ehemmiyet verilmemiştir.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol