Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi

Ka‘be-i saadetimiz olan ittihâd-ı münevver-i İslâmın Hacerü’l-Esved’i, Ka‘be-i Mükerreme’dir. Ve dürret-i beyzâsı, Ravza-i Mutahhara’dır. Mekke-i Mükerreme’si Cezîretü’l-Arab’dır. Medîne-i medeniyet-i münevveresi, tam hürriyet-i şer‘iyeyi tatbîk eden Devlet-i Osmâniyedir.

(Osmanlıca Mektubat, s. 416)

كعبۀ سعادتمز اولان اتحاد منوّر اسلامڭ حجر الاسودي، كعبۀ مكرّمه در. و درّة بيضاسي، روضۀ مطهّره در. مكّۀ مكرمّه سي جزيرة العربدر. مدينۀ مدنيت منوّره سي، تام حريت شرعيه يي تطبيق ايدن دولت عثمانيه در.

برنده كعبۀ مولا برنده روضۀ طه
نظیر جنت اعلا دیار یثرب و بطحا

Birinde Ka’be-i Mevlâ birinde Ravza-i Tâhâ
Nazîr-i Cennet-i a’lâ diyâr-ı Yesrib ü Bathâ

Ali Emiri(2)

Haremeyn ü Şerefeyn: Kelime-i Şehadet’i lisan-ı hal ile ikrar eden şehirler… İnsan-ı ekber olan kâinatın kalbinde Cennet-i a’lâyı yaşatan mü’min-vasıf şehreyn…

Tâhâ: Rical-i insanın ferd-i ekmeli. Halkı küfr ve şirkten tathir edici ve nur-ı imana sevk edici
Bathâ: Mekke’nin ismi, Hz. Âdem’in yeryüzüne indirildiği şehir. (Ebtah: Yüzü koyun yere atmak) (Esma-yı Nebi’den: Ebtahî)
Yesrib: Medine’nin en eski adı. (Serb: Karıştırmak, zarar vermek, bozmak)

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol