Osmanlı Tıbbından

Mizaç İlmi-1

Fî Beyâniʼl-Erkâniʼl-Erbaʻa

İnsânın ve sâir hayvânın bedeni aslında dört nesneden yoğrulmuşdur ki anâsır ve erkân derler. Ol dört nesnenin ikisi hafîfdir yaʻnî yenlidir. Biri âteş ve biri havâdır. Ve ikisi sakîldir yaʻnî ağırdır ki ol toprak ile sudur. Toprak sakîl-i mutlakdır yaʻnî aşağıya mâildir. Tabîʻatı bârid ve yâbisdir. Fâidesi, kendüsi yerinde karâr tutub ol üç unsuru kendüsünde eğletmekdir. Yaʻnî âteş ve havâ ve suya mekân-ı mahal olub ve ne şekil olsa kabûl etmekdir. Sunun tabîʻatı bârid ve ratbdır. Yaʻnî savık ve sıvıkdır. Toprağile cemʻ oldukda suyun yumuşaklığı toprağın yenliliğin giderir. Toprak dahi suyu akmadan alıkor. Su dahi toprağı her şekle girmeğe kâbil eder. Havânın tabîʻatı hârr ve ratbdır. Yaʻnî ısıcak ve sıvıkdır. Fâidesi toprağı yüklü ve mütehalhil ve latîf etmekdir.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol

Mizaç İlmi-1

Fî Beyâniʼl-Erkâniʼl-Erbaʻa

İnsânın ve sâir hayvânın bedeni aslında dört nesneden yoğrulmuşdur ki anâsır ve erkân derler. Ol dört nesnenin ikisi hafîfdir yaʻnî yenlidir. Biri âteş ve biri havâdır. Ve ikisi sakîldir yaʻnî ağırdır ki ol toprak ile sudur. Toprak sakîl-i mutlakdır yaʻnî aşağıya mâildir. Tabîʻatı bârid ve yâbisdir. Fâidesi, kendüsi yerinde karâr tutub ol üç unsuru kendüsünde eğletmekdir. Yaʻnî âteş ve havâ ve suya mekân-ı mahal olub ve ne şekil olsa kabûl etmekdir. Sunun tabîʻatı bârid ve ratbdır. Yaʻnî savık ve sıvıkdır. Toprağile cemʻ oldukda suyun yumuşaklığı toprağın yenliliğin giderir. Toprak dahi suyu akmadan alıkor. Su dahi toprağı her şekle girmeğe kâbil eder. Havânın tabîʻatı hârr ve ratbdır. Yaʻnî ısıcak ve sıvıkdır. Fâidesi toprağı yüklü ve mütehalhil ve latîf etmekdir.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol