Kitabe Okumaları

Âişe Sıddîka Hanım
Mezartaşı / Amasya

Bâkî Hû
Yâ ilâhî ol Muhammed hakkîçün
Ol şefâ‘at-kân Ahmed hakkîçün
Afv idüb cümle günâhım kıl himmeti
Ol Habîbin nur veçhi hürmetiÜ
Hâcegân-ı dîvân-ı Hümâyûndan
Sâbık Amasya mal müdürü
Es-seyyid el-Hâc Hüsyein Hüsnü Bey
Efendinin vâlidesi el-muhtâcatü ilâ
Rahmet-i Rabbihâ el-Afüvv el-Gafûr el-Hâce
Âişe Sıddîka Hanımın
Rûhîçün şey’en lillahi’l-Fâtiha
Fî 3 Rebiülevvel Sene 1269

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol

Âişe Sıddîka Hanım
Mezartaşı / Amasya

Bâkî Hû
Yâ ilâhî ol Muhammed hakkîçün
Ol şefâ‘at-kân Ahmed hakkîçün
Afv idüb cümle günâhım kıl himmeti
Ol Habîbin nur veçhi hürmetiÜ
Hâcegân-ı dîvân-ı Hümâyûndan
Sâbık Amasya mal müdürü
Es-seyyid el-Hâc Hüsyein Hüsnü Bey
Efendinin vâlidesi el-muhtâcatü ilâ
Rahmet-i Rabbihâ el-Afüvv el-Gafûr el-Hâce
Âişe Sıddîka Hanımın
Rûhîçün şey’en lillahi’l-Fâtiha
Fî 3 Rebiülevvel Sene 1269

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol