İlk Modern Belediye: Altıncı Daire-i Belediye

Bugünkü anladığımız anlamda ilk modern belediye Beyoğlu’nda 1858 senesinde kurulmuştur. Tanzimat’tan önce şehirlerin belediye başkanlığı görevini kadılar yerine getirirlerdi. Tanzimat’tan sonra önce beledî hizmetleri yerine getirmek üzere Şehremaneti kuruldu. Ardından da Daire-i Belediyeler kurulmaya başlandı. İstanbul, 14 belediye dairesine bölündü. Bunlardan Beyoğlu’na bakacak olanına, Altıncı Daire-i Belediye ismi verildi. Beyoğlu, gayrimüslim ve yabancı kökenli nüfusun çoğunlukta olduğu bir bölgeydi. Bu açıdan ilk belediye teşkilatlanması da burada başladı. Paris’in en mamur ve modern bölgesi olan ‘Sixieme de arrondissement’ de altıncı bölge olarak isimlendirilmişti. Bu bölgede bir müddet yaşayan Mustafa Reşid ve Ali Paşalar, Beyoğlu’na Altıncı Daire denilmesinde etkili olmuşlardır. Altıncı Daire-i Belediye’nin ilk müdürü olarak Mehmed Kâmil Bey atanmıştır. Belediye meclisi ise Beyoğlu’nun nüfus yapısıyla orantılı olarak daha ziyade gayrimüslimlerden oluşmaktaydı. İlk müdür Mehmed Kâmil Bey döneminden başlayarak Beyoğlu’nun ihtiyaç duyduğu beledî hizmetler, yürürlüğe giren nizamnameler çerçevesinde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Sokakların temizlenmesi, caddelerin aydınlatılması, su ve atık su yollarının yapımı gibi hizmetler bunların başında gelmekteydi. Beledî hizmetlerin görülebilmesi için, belediyelerin gelirlerinin olmasının muhakkak olduğu gerçeğinden hareketle, Altıncı Daire-i Belediye de gelir sağlamak amacıyla vergi toplamaktaydı. Belediye müdürü ve meclis üyelerinin mühürlerinin bulunduğu 10 Şubat 1859 tarihli bir belgede (BOA, İ.DH, 429/28386-1-1) belediyece kontorato harcı olarak toplanan %2,5 oranındaki verginin yüksek olduğu ve %0,5 oranına indirilmesi gerektiği ifade edilmekteydi.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol

Bugünkü anladığımız anlamda ilk modern belediye Beyoğlu’nda 1858 senesinde kurulmuştur. Tanzimat’tan önce şehirlerin belediye başkanlığı görevini kadılar yerine getirirlerdi. Tanzimat’tan sonra önce beledî hizmetleri yerine getirmek üzere Şehremaneti kuruldu. Ardından da Daire-i Belediyeler kurulmaya başlandı. İstanbul, 14 belediye dairesine bölündü. Bunlardan Beyoğlu’na bakacak olanına, Altıncı Daire-i Belediye ismi verildi. Beyoğlu, gayrimüslim ve yabancı kökenli nüfusun çoğunlukta olduğu bir bölgeydi. Bu açıdan ilk belediye teşkilatlanması da burada başladı. Paris’in en mamur ve modern bölgesi olan ‘Sixieme de arrondissement’ de altıncı bölge olarak isimlendirilmişti. Bu bölgede bir müddet yaşayan Mustafa Reşid ve Ali Paşalar, Beyoğlu’na Altıncı Daire denilmesinde etkili olmuşlardır. Altıncı Daire-i Belediye’nin ilk müdürü olarak Mehmed Kâmil Bey atanmıştır. Belediye meclisi ise Beyoğlu’nun nüfus yapısıyla orantılı olarak daha ziyade gayrimüslimlerden oluşmaktaydı. İlk müdür Mehmed Kâmil Bey döneminden başlayarak Beyoğlu’nun ihtiyaç duyduğu beledî hizmetler, yürürlüğe giren nizamnameler çerçevesinde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Sokakların temizlenmesi, caddelerin aydınlatılması, su ve atık su yollarının yapımı gibi hizmetler bunların başında gelmekteydi. Beledî hizmetlerin görülebilmesi için, belediyelerin gelirlerinin olmasının muhakkak olduğu gerçeğinden hareketle, Altıncı Daire-i Belediye de gelir sağlamak amacıyla vergi toplamaktaydı. Belediye müdürü ve meclis üyelerinin mühürlerinin bulunduğu 10 Şubat 1859 tarihli bir belgede (BOA, İ.DH, 429/28386-1-1) belediyece kontorato harcı olarak toplanan %2,5 oranındaki verginin yüksek olduğu ve %0,5 oranına indirilmesi gerektiği ifade edilmekteydi.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol