Osmanlı’da Medreseler

Osmanlı’da ilk öğretimin yapıldığı sıbyan mekteplerinin ardından, orta ve yüksek öğretim, medreselerde tahsil edilirdi. Osmanlı Devleti’nde ilk medresenin Orhan Gazi tarafından 1331 senesinde İznik’te kurulduğu düşünülür. Bu medreseye ilk atanan müderris ise Davud-i Kayserî olmuştur. Fethedilen yeni topraklarla, her Padişah yeni medreseler açıyordu. Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethettikten sonra ilk etapta Zeyrek, Ayasofya ve Eyüp medreselerini açmıştır. Ardından inşa ettirdiği ve 1470’te tamamlanan Sahn-ı Seman medreseleri, sekiz kısımdan oluşuyordu. Kanunî tarafından yaptırılan Süleymaniye medreseleri ise dört kısımdan meydana gelmekteydi. Bu dört kısma ek olarak darülhadis, darüşşifa ve tıp medresesi vardı. Osmanlı Devleti’nde eğitime verilen önem, medrese sayılarına da yansımıştı. 1675 senesinde İstanbul’da 126 medrese vardı. Bu sayı zamanla 185’e kadar çıkmıştır. Yine Osmanlı Devleti hakimiyeti altındaki Balkanlar’da 575 medrese ve 1843 mektebin bulunduğu kayıtlarda mevcuttur. İlmiye sınıfına dahil olan müderrislerin tayin işleri ise Şeyhülislamlık tarafından yapılırdı. Sultan 2. Mahmud zamanına ait bir belgede (BOA, HAT, 1597/71), ilmiye sınıfına ait terfilerin Şeyhülislamlık tarafından Padişah’a sunulduğu görülmektedir.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol

Osmanlı’da ilk öğretimin yapıldığı sıbyan mekteplerinin ardından, orta ve yüksek öğretim, medreselerde tahsil edilirdi. Osmanlı Devleti’nde ilk medresenin Orhan Gazi tarafından 1331 senesinde İznik’te kurulduğu düşünülür. Bu medreseye ilk atanan müderris ise Davud-i Kayserî olmuştur. Fethedilen yeni topraklarla, her Padişah yeni medreseler açıyordu. Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethettikten sonra ilk etapta Zeyrek, Ayasofya ve Eyüp medreselerini açmıştır. Ardından inşa ettirdiği ve 1470’te tamamlanan Sahn-ı Seman medreseleri, sekiz kısımdan oluşuyordu. Kanunî tarafından yaptırılan Süleymaniye medreseleri ise dört kısımdan meydana gelmekteydi. Bu dört kısma ek olarak darülhadis, darüşşifa ve tıp medresesi vardı. Osmanlı Devleti’nde eğitime verilen önem, medrese sayılarına da yansımıştı. 1675 senesinde İstanbul’da 126 medrese vardı. Bu sayı zamanla 185’e kadar çıkmıştır. Yine Osmanlı Devleti hakimiyeti altındaki Balkanlar’da 575 medrese ve 1843 mektebin bulunduğu kayıtlarda mevcuttur. İlmiye sınıfına dahil olan müderrislerin tayin işleri ise Şeyhülislamlık tarafından yapılırdı. Sultan 2. Mahmud zamanına ait bir belgede (BOA, HAT, 1597/71), ilmiye sınıfına ait terfilerin Şeyhülislamlık tarafından Padişah’a sunulduğu görülmektedir.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol