Beyt-i Berceste

Cümle-i Tevhidiye(1)
 لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ da şöyle bir müjde var ki: Hadsiz hâcâta mübtelâ ve nihâyetsiz a’dânın hücumuna hedef olan rûh-u insânî, şu kelimede öyle bir nokta-i istimdâd bulur ki: Bütün hâcâtını te’mîn edecek bir hazîne-i rahmet kapısını ona açar. Ve öyle bir nokta-i istinâd bulur ki: Bütün a’dâsının şerrinden emin edecek bir kudret-i mutlakanın sâhibi olan kendi Ma’bûdunu ve Hâlıkını bildirir ve tanıttırır. Sâhibini gösterir. Mâliki kim olduğunu, irâe eder. Ve o irâe ile kalbi vahşet-i mutlakadan ve ruhu hüzn-ü elîmden kurtarıp, ebedî bir ferahı, dâimî bir sürûru te’mîn eder.

جملۀ  توحيديه 

لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ده  شويله  بر مژده  واركه : حدسز حاجاته  مبتلا و نهايتسز اعدانڭ هجومنه  هدف اولان روح انساني، شو كلمه ده  أويله  بر نقطۀ استمداد بولوركه : بتون حاجاتنى تأمين ايده جك بر خزينۀ رحمت قاپوسني اوڭا آچار. و أويله  بر نقطۀ استناد بولوركه : بتون اعداسنڭ شرندن امين ايده جك بر قدرت مطلقه نڭ صاحبي اولان كندي معبوديني و خالقنى بيلديرر و طانيتديرر. صاحبنى كوسترير. مالكي كيم اولديغني، ارائه  ايدر. و او ارائه  ايله  قلبي وحشت مطلقه دن و روحي حزن المدن قورتاروب، ابدي بر فرحي، دائمي بر سروري تأمين ايدر.

دست قدرتله یوغیكن عالمی وار ایلدك
كیمنی مسلم قلوب كیمنی كفّار ایلدك

Dest-i kudretle yoğıken ‘âlemi var eyledün
Kimini Müslim kılub kimini küffâr eyledün

Muhibbi(5)

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol